Soči 21. októbra 2017 (HSP/Sputnik/Foto: Sputnik – Grigoriy Sisoev)

Ruská hlava štátu hovorila na stretnutí s účastníkmi Svetového festivalu mládeže a študentstva o tom, čo je z jeho pohľadu väčším nebezpečenstvom pre ľudstvo ako jadrové zbrane. Ruský prezident Vladimir Putin sa domnieva, že v najbližšej budúcnosti genetické programovanie ľudí podľa predpísaných charakteristík sa stane skutočnosťou, a to bude podľa neho možno hrozivejšie než jadrová zbraň.
Ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s účastníkmi Svetového stretnutia mládeže

Podľa Putina genetické inžinierstvo prinesie nebývalé výsledky v oblasti farmakológie a zmien ľudského genómu.
“Možno si prakticky predstaviť, že človek dokáže vytvoriť človeka s predpísanými charakteristikami. Môže to byť geniálny matematik alebo geniálny hudobník, môže to byť ale aj vojak – človek, ktorý bude môcť bojovať bez strachu a bez súcitu, sústrasti alebo bolesti, povedal prezident.
“Rozumiete, ľudstvo môže vstúpiť a pravdepodobne už v najbližšom čase vstúpi do veľmi zložitého a zodpovedného obdobia svojho rozvoja a svojej existencie. To, o čom som teraz hovoril, sa môže ukázať byť niečím horším, než je jadrová zbraň,” zdôraznil Putin.
Pritom sa ruský líder domnieva, že nové technológie je nutné efektívne využívať a široko zavádzať. Avšak ľudstvo nikdy nesmie zabúdať na mravnosť a morálku, lebo pokiaľ zmizne tá, tak dôjde k zničeniu samotného človeka, vyjadril svoje presvedčenie Putin.
“Keď sa niečím zaoberáme, bez ohľadu na to čím, tak nikdy nesmieme zabúdať na morálne a etické základy nášho počínania. Všetko, čo robíme, musí ísť na prospech človeka, posilňovať ho, a nie ho ničiť, “uzavrel Putin.