Mikulčice 6. júla 2018 (HSP/Foto:Ján Pavlík)
 
Vo štvrtok 5. júla 2018, na sviatok slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda sa konala pútnická sv. omša v Mikulčiciach, pri poľnom oltári, v areáli archeologického náleziska Slovanského hradiska z doby Veľkej Moravy.

Snímka z púte na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Mikulčiciach

V úvode privítal brnenský biskup Vojtech Cikrle prítomných biskupov, osobitne moravského metropolitu Mons. Jána Graubnera z Olomouca a hlavného celebranta, ktorý bol aj kazateľom, Martina Davida, pomocného biskupa z Ostravsko – Opavskej diecézy, prítomných kňazov, predstaviteľov verejného života, účastníkov zo Slovenska a všetkých prítomných. Vo svojej homílii kazateľ zdôraznil úlohu, ktorú Kristus zveril všetkým kresťanom, ohlasovať evanjelium v dnešnom svete tak, ako to robili apoštoli, aj sv. Cyril a Metod. Pri sv. omši účinkoval spojený spevácky zbor farností Mikulčice a Šardice. Mnohí, osobitne mladí účastníci sa jej zúčastnili oblečení vo sviatočných krojoch.
Ľudovít Košík
 
Príspevok Púť na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Mikulčiciach zobrazený najskôr Hlavné správy.