Prvá transplantácia hlavy by sa mala uskutočniť už tento rok. Taliansky neurochirurg sa pokúsi zapísať do histórie

Medicína zažíva svoje významné míľniky čoraz častejšie. Za tým musíme vidieť okrem množstva dostupných údajov a vedeckých poznatkov aj technický pokrok, ktorý zasahuje do všetkých oblastí nášho života, ľudské zdravie nevynímajúc. Keď Ján Jessenius v roku 1600 uskutočnil prvú verejnú anatomickú pitvu ľudského tela, tiež to bolo nóvum, od ktorého sa medicína nejakým spôsobom odrazila. Keď o vyše tri storočia neskôr Alexander Fleming objavil vďaka náhode penicilín, zaznamenali sme prelom v liečbe antibiotikami. Rovnako s úctou a rešpektom musíme vzhliadať, napríklad, k českému plastickému chirurgovi, dlhodobo pôsobiacemu v Spojených štátoch - Bohdanovi Pomahačovi, ktorý niekoľkokrát úspešne transplantoval človeku tvár. Sme v roku 2017 a schyľuje sa k ďalšiemu významnému momentu - prvej transplantácii hlavy

 

Na túto extrémne náročnú operáciu sa dlhodobo pripravuje taliansky neurochirurg Sergio Canavero. Ten plánuje, zjednodušene povedané, odrezať hlavu z tela pacienta a pripojiť ju k darcovskému telu. Našiel už aj dobrovoľníka, ktorý sa podujal byť prvým človekom, u ktorého sa výkon tohto typu pokúsia uskutočniť. Ide o mladého 31-ročného Rusa Valerija Spiridonova, ktorý je pripútaný na invalidný vozík a trpí nevyliečiteľným progresívnym neuromuskulárnym ochorením. Operácia by sa mala uskutočniť v decembri, no už teraz si našla mnoho priaznivcov, ale aj skeptikov z radov lekárov či zástupcov skupín, ktorí výkon považujú za prísne porušenie pravidiel etiky a vidia v ňom veľkú mieru kontroverzie. 

 

 

Operácia by mala trvať 36 hodín. Najskôr dôjde k napojeniu darcovského tela a hlavy pacienta k obehu, aby sa zabezpečil nepretržitý prísun krvi. Následne sa hlava aj telo ochladia na telesnú teplotu približne 17 stupňov Celzia. Po tomto kroku nastane absolútne najrizikovejšia časť celej operácie - odpojenie hlavy od nefunkčného tela pacienta (najzložitejšie bude vzhľadom k dôležitosti preseknutie miechy) a jej pripojenie na darcovské telo. To všetko sa musí stihnúť do hodiny. Po úspešnom spojení sa začne s prepájaním svalov a ciev, ktoré tvoria podstatnú časť vonkajšej aj vnútornej časti hlavy a ktorých štruktúra aj anatomické postavenie je značne zložité. 

 

Pacient ostane približne 6 týždňov v kóme - lekári dúfajú, že počas tejto doby si mozog vybuduje nové signálne cesty k darcovskej mieche. Iste ste sa dovtípili, že potencionálnych rizík je enormne veľa. Keďže chrbticová miecha zohráva významnú úlohu v centrálnom nervovom systéme, pri akýchkoľvek komplikáciách môže nastať situácia, že Valerij nebude môcť správne hýbať končatinami, zlyhajú mu životne dôležité vnútorné orgány a v tom najhoršom prípade môže zomrieť. Taliansky neurochirurg je však o správnosti svojich plánov presvedčený a hovorí o nich otvorene už dlhší čas.

 

ZDROJ >>

Komentujte :)