Bratislava 4. augusta 2019 (HSP/Foto:Mikuláš Argalács)

V auguste 1719 (deň presne nie je známy) dokončil významný spišský vzdelanec Juraj Bucholtz st. práce na rukopise prvej monografie o Vysokých Tatrách. Dal jej názov Das weit und breit erschollene Ziepser – Schnee – Gebürg (Široko – ďaleko chýrne Spišské Snežné hory – je to v odbornej literatúre najčastejšie sformulovaný preklad titulku rukopisu)

Žiada sa k osobe autora povedať, že Juraj Buchholtz st. (1. 5. 1643, Sabinov – 11. 5. 1724, Veľká Lomnica) ako učiteľ, verejný činovník a kazateľ zažil v búrlivom období antireformácie všetky príkoria, ktoré protestant zotrvávajúci vo svojej viere zažiť mohol. A tak sa vlastne k milovanej prírodovede a jej publikovaniu dostal až v ostatných desaťročiach svojho života.

Základným zdrojom poznania bol pre Buchholtza jeho výstup na Slavkovský štít v roku 1664, čo je v tatranskej historiografii vôbec prvý výstup na identifikovaný tatranský štít. Vnímavý pozorovateľ Buchholtz na základe thoto, ale aj ďalších pozorovaní v tatranských dolinách, ako prvý vôbec stanovil vegetačné stupne. Tatry opísal podľa vtedajšieho vnímania a ešte len rozvíjajúceho sa názvoslovia. Je pozoruhodné, koľko názvov bolo slovenských a autor sa ich nesnažil nasilu meniť na nemecké. Mnohé jeho opisy dolín či sídelných útvarov dokresľujú život v Tatrách s jeho tvrdou realitou, teda aj so zbojníckymi praktikami, nebezpečenstvom pri hľadaní pokladov či pozemkovými spormi medzi mestami a ich pastiermi stád.

Samotný rukopis je, podľa posledných dostupných údajov, uložený v Maďarskom národnom múzeu. Tu ho aj objavil popradský rodák a profesor histórie v Budapešti Rudolf Weber, ktorý ho spracoval a pripravil na vydanie v nemčine, čo sa aj udialo v Levoči v roku 1899. Dielo preložil publicista Mikuláš Argalács. A keďže je tu pre Spiš ďalšie okrúhle výročie, ktorým je 290 rokov od narodenia Samuela Augustiniho ab Hortis ml., spomenutý publicista pripravil pre slovenského čitateľa aj jeho unikátne dielo, ktorým je Topographsche Beschreibung des Flusses Poprad oder Popper in der Zips (Topografický opis rieky Poprad alebo Popper na Spiši). Je to vôbec prvý topografický opis jednej rieky, istým spôsobom teda tiež monografia. Aj v tomto diele čitateľ nájde viaceré prekvapujúce opisy a závery, no do akej miery, to už treba nechať na jeho posúdení.

Zostavovateľ aj vydavateľ, ktorým bolo vydavateľské družstvo Podtatranské noviny Poprad, venovali z každého predaného výtlačku jednou euro na fond neziskovej organizácie „Onkológia – rádioterapia Poprad“. Fakt, že sumu už lekárovi MUDr. Jurajovi Beniakovi odovzdali signalizuje, že publikácia je takmer vypredaná. Dve desiatky výtlačkov však zostalo na „promóciu“ publikácie, ktorá sa koncom augusta uskutoční pri sútoku Hincovho potoka a potoka Krupá, odkiaľ tok už nesie názov Poprad.

Prečo taká frekvencia Popradu? Buchholtz i Augustini pôsobili v Spišskej Sobote, dnes časti Popradu, druhý menovaný patril k významným predstaviteľom osvietenstva na Spiši.

Mikuláš Argalács

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj