Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)
 
Zástupcovia projektu To dá rozum, ktorí sa rozhodli zrealizovať hĺbkovú analýzu slovenského školstva a navrhnúť riešenia na jeho zlepšenie, začali zverejňovať online dotazníky. Ich cieľom je získať informácie od čo najväčšieho počtu respondentov.

Ilustračné foto

Projekt má za cieľ pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od materských škôl až po vysoké školy. “Aby sme mohli pripraviť dobrý návrh na zmenu, musíme rozumieť problémom, ktorým dnes študenti, učitelia, odborní zamestnanci, vedenia škôl, zamestnávatelia a ďalší aktéri v školstve čelia. Problémy a ich príčiny sme mapovali prostredníctvom prvej časti analýzy, a to formou kvalitatívnych rozhovorov so zástupcami všetkých aktérov od materských škôl až po vysoké školy,” priblížila riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall. Rozhovory sa realizovali s viac ako 550 respondentmi po celom Slovensku a v zahraničí, kde hovorili so slovenskými študentmi a vedcami, ktorí pôsobia v rôznych krajinách.
Na základe rozhovorov pripravili dotazníky, ktorých cieľom je objasniť, či sú zistenia z terénu odrazom situácie na konkrétnej škole alebo ide o problémy, ktoré sa týkajú celého školského systému. Pri dotazníkovom prieskume oslovili zástupcov materských, základných a stredných škôl, ktorým rozposlali dotazníky priamo do škôl. Podľa slov Hall ide zhruba o 5000 respondentov zo 700 inštitúcií.
Ostatných aktérov dotazníkového prieskumu oslovujú online formou. “Vo štvrtok (19.4.) sme spustili dotazníky pre študentov na vysokých školách na Slovensku, ale aj pre študentov v zahraničí. Za 24 hodín od spustenia nám odpovedalo cez 350 študentov,” priblížila Hall. Ďalšie dotazníky budú vytvorené pre vysokoškolských pedagógov doma, ale i v zahraničí, doktorandov a pre študentov stredných škôl.
“Výstupy z dotazníkov a z rozhovorov dáme do jednej analytickej správy,” dodala Hall. Dáta budú dostupné na internetovej stránke projektu. Informácie a výsledky ponúknu zástupcovia projektu aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Príspevok Problémy školstva na Slovensku pomôže odhaliť aj dotazník zobrazený najskôr Hlavné správy.