Pro-life ľudia sú v Kanade podradnou kategóriou. Kanadský premiér Justin Trudeau: “Nejdú v línii s kanadskou vládou a spoločnosťou”

Hamilton 15. januára 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)

V stredu kanadský premiér Justin Trudeau vystúpil na McMaster University v Hamiltone v štáte Ontario. Počas podujatia premiér diskutoval so študentmi, pričom opäť zdôraznil svoju doterajšiu politiku odmietania konzervatívnych pro-life skupín, ako aj to, čo to pre nich v praktických oblastiach života znamená. Píše portál Daily Wire. 
Na archívnej snímke z 20. septembra 2016 kanadský premiér Justin Trudeau

Celá konverzácia premiéra Kanady so študentom:
Študent: Som študentom prvého ročníka tu v McMaster a chcel som len poznať vaše názory na slobodu prejavu a ako je to pre vás dôležité, pretože v dnešnej spoločnosti sa to stáva viac ľavicovým pohľadom a ak ľudia nemajú rovnaké názory, potom sú zosmiešňovaní a nazývajú sa rasistami, bigotmi a všetkým možným. Napríklad potrat. Ak ste pre život, potom vás často urážajú,  ak ste za “slobodné rozhodovanie” matky, tak vás velebia. potom ste chválený. Je to pre vás dôležité?
TRUDEAU: Myslím si, že som už viackrát demonštroval, že ochrana práv a slobôd je jadrom toho, ako sa identifikujem a, úprimne povedané, je to aj jadrom toho, čo je Kanada. V tejto krajine si obhajujeme svoje práva, aj keď sú nepopulárne, ako sme to už niekoľkokrát videli. Zároveň musíme vedieť, že existuje rozdiel medzi slobodou prejavu a konaním v súvislosti s týmito prejavmi a presvedčeniami. Skvelým príkladom je diskusia okolo programu Kanadských letných pracovných miest. V rámci neho sa očakáva, že každá organizácia, ktorá dostane finančné prostriedky na zapojenie mladých ľudí prostredníctvom programu Letné pracovné miesta, bude rešpektovať Chartu práv a slobôd.
Neznamená to, že náboženské skupiny sa na túto otázku nemôžu pozerať inak a bojovať za svoj názor.  Naopak, toľko veľkých spoločenstiev, ktoré pracujú neuveriteľne tvrdo, je založených na viere a sú to dôležité a nádherné súčasti našej spoločnosti. Znamená to však – a to je miesto, kde sa dostávame k merítu veci, že skupina, ktorá má účel obmedziť práva žien tým, že odstráni práva na potrat, právo žien na kontrolu vlastných orgánov, nie je v súlade s tým, ako rozmýšľa táto vláda, a úprimne povedané, ako rozmýšľa celá spoločnosť.”
Časť “osvedčenia a podpis” v programe Letné pracovné miesta v roku 2018 stanovuje, že je potrebné “zaškrtnúť políčko” Potvrdzujem “že práca a základný mandát organizácie rešpektujú individuálne ľudské práva v Kanade vrátane hodnôt, ktoré sú základom Kanadskej charty práv a slobôd, ako aj ďalšie práva, medzi ktoré patria reprodukčné práva …
V žiadosti sa tiež uvádza: “Vláda uznáva, že práva žien sú ľudské práva, vrátane sexuálnych a reprodukčných práv – a právo na prístup k bezpečným a legálnym potratom.”
Hneď pod časťami “osvedčenie a podpis” dokument ďalej uvádza: “V prípade, že žiadosť alebo projekt nie sú v súlade s oprávnenosťou programu a / alebo zmluvnými podmienkami, projekt nemusí byť financovaný.”
Stručne povedané, ak organizácia nezačiarkne políčko “Potvrdzujem”, pretože odmietne schváliť stanovisko týkajúce sa potratov, môže jej byť zamietnuté financovanie.
Táto formulácia je už napadnutá na súde organizáciou pre právo na život v Toronte. Podľa Briana Platta z Národnej pošty “súdny dokument… hovorí, že v procese podania žiadosti je jasné, že žiadosť sa ani nebude brať do úvahy, ak nie je políčko potvrdené.” V podnete na súd sa tiež uvádza, že nové pravidlo oprávnenosti “nespravodlivo porušuje práva charty, vrátane práva na slobodu prejavu, slobodu svedomia a náboženského vyznania”.
V roku 2017 viaceré pro-life skupiny dostali oslobodenie od federálneho súdu po tom, čo im bolo zamietnuté financovanie.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)