Košice 29. marca 2017 (HSP/Foto: TASR – František Iván)

V roku 2001 vznikla v Košiciach na základe projektu spoločnosť Kosit, ktorej majoritným akcionárom sa stala talianska spoločnosť 4Italy. Mesto má vo firme, ktorá vyváža odpad, 34-percentný podiel. V súčasnosti, kedy sa mesto pripravuje na 29-percentnú privatizáciu svojho podielu, je majoritným akcionárom spoločnosti Wood Waste Management Limited.

Na snímke vozový park spoločnosti KOSIT, a. s.
FOTO TASR – František Iván

Voči postupom vedenia mesta Košice namietajú poslanci košického zastupiteľstva Jaroslav Polaček a poslanec župy Rastislav Trnka. Podľa ich slov si „zástupcovia mesta Košice, dlhodobo neplnia svoje povinností, ktoré im vyplývajú z verejných funkcií. Cena za likvidáciu odpadu by sa v prípade kvalifikovanej práce primátora a zástupcov mesta v spoločnosti Kosit mohla znížiť o desiatky percent!”

“Kosit zarába hlavne na Košičanoch v prepočte na obyvateľa, ale prečo je tomu tak? Aký je skutočný záujem volených predstaviteľov mesta (Raši, Jakubov, Petruško), keď to dopustili? Prečo znášajú všetky náklady Kositu Košičania? A prečo dovoľujú Kositu si veselo zarábať za dumpingové ceny v iných mestách, hoci Kosit je tu primárne pre Košičanov?“, pýtajú sa poslanci.

Poláček a Trnka zároveň v súvislosti s cenami Kositu informovali o poplatkoch za komunálne odpady v iných mestách. V Moldave n. Bodvou je výška poplatku na jedného obyvateľa 20,70 eur. V Čiernej n. Tisov 18 eur, v Prešove 20,04 eur. Obyvatelia mesta Košíc však na obyvateľa zaplatia až 31 eur.

Poslanci taktiež disponujú informáciami, že Kosit v rámci svojej “obchodnej politiky” ponúkol cenu za 1 tonu v spaľovni Michalovciam 40 eur bez DPH, Prešovu 54 eur bez DPH, pričom Košice platia Kosituu 72 eur/tona bez DPH.

V súvislosti s cenami likvidácie odpadu Trnka uviedol: „Je absurdné, keď okolité mestá majú od spoločnosti Kosit a.s. ponuky na nižšie ceny za likvidáciu odpadu ako samotní Košičania, keď ide v podstate o našu firmu.”

„V porovnaní s ponukou Kositu mestu Prešov majú Košičania vyššie ceny za likvidáciu o cca 25%. Primátor mesta nezabezpečil pre mesto zníženie ceny za triedený zber, ktorý v zmysle zákona preplácame o jeden milión eur, tzv. zníženie prostredníctvom OZV (dopad na cenu pre obyvateľa -13%). A v neposlednom rade primátor mesta Košice a zástupcovia mesta v orgánoch Kositu nezabezpečili zníženie ceny za likvidáciu odpadu, ktorú mal urobiť v zmysle Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2001/00539/IZM/41 čl. III, b. 5 k zmluve s Kositom k 1.1.2017 z dôvodu  dodávania tepla a elektrickej energie do energetických sietí vo výške približne 1,8mil. eur – dopad na cenu pre obyvateľa -23%,“ dodal.

Poslanec tiež vysvetli, že „ak by sme teda premietli všetky tieto položky do ceny pre obyvateľa, výsledná cena by mohla byť nižšia pre obyvateľov Košíc až o polovicu menej, čiže nie súčasných 31 eur/obyvateľ, ale 15,5 eura/obyvateľ. Košičania by boli určite vďační už aj za 23%-né alebo 36%-né zníženie poplatkov za odpady. Taktiež z toho vyplýva, že zástupcovia mesta v Kosite (Petruško, Jakubov) na čele s primátorom Rašim chcú docieliť, aby konečný poberateľ výhod bol už len súkromník, nie obyvatelia Košíc. Zásadne s tým nesúhlasíme a požadujeme kompetentné riadenie nášho majetku, v podobe znižovania cien za odpad a nie odpredávanie nášho podielu.”

Rovnaký postoj ako Trnka má aj mestský poslanec Polaček. „Aj to je dôkaz, že verejný funkcionári nehája verejné záujmy obyvateľov, ide o zanedbanie povinností týchto vyššie spomenutých zástupcov ľudí ako volených predstaviteľov, keďže teraz je pre nich už len jediná možnosť, a to predať zvyšný podiel! Na tomto pracovali 5 rokov? Nebol náhodou predvolebný sľub primátora Rašiho znížiť ceny za odpad pre Košičanov v 2010?“, vysvetlil.

Veľké investície a arbitráž?

Mesto svoje rozhodnutie o predaji podielu v spoločnosti Kosit obhajuje veľkými investíciami vo výške 60 miliónov eur a arbitrážou. Trnka však vysvetlil, že „v minulosti (rok 2010) sa však tento problém riešil pôžičkou od majoritného majiteľa (4Italy), tak že sa bude toto navýšenie splácať z budúcich ziskov menšinového akcionára mesta Košice. Nerozumiem prečo sa teraz tvária, že sa to nedá? Vidím v tom špeciálne zaobchádzanie s novým väčšinovým majiteľom Wood & Company (podiel kúpili od Talianov), zhodou okolností majitelia EEI.”

Poláček vysvetli, že hrozba arbitráže je nezmysel. „Hrozba arbitráže, je podľa našich informácií nezmysel, máme informácie, že havária turbíny je dávno preplatená z poisťovne, žiadame preto, aby boli zverejnené všetky dokumenty týkajúce sa tohto poistného vzťahu, aj dokumenty o prebiehajúcej arbitráži,“ uviedol.

Výzva občanom

Keďže táto téma je príliš široká a súvisí s mnohými ďalšími skutočnosťami, poslanci preto žiadajú Košičanov, aj obyvateľov iných miest, aby im posielali svoje skúsenosti so spoločnosťou Kosit. Vyzývajú k spolupráci formou zasielania príbehov, návrhov, informácií v súvislosti so zverejnenými faktami a hlavne svoj postoj k výške poplatkov, ktoré platia. Svoje informácie a návrhy môžu zasielať na email “odpad@zastavmeich.sk”.