Bratislava 30. novembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Zmeny prinesie novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorú dnes definitívne schválil parlament

Úprava výšky peňažného príspevku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP), zvýšenie ochrany príjmu, ako aj predĺženie obdobia dôchodkového poistenia pre opatrovateľov. Toto sú zmeny, ktoré prinesie novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorú dnes definitívne schválil parlament. Na rokovanie ju predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, pričom právnou normou sa upravujú aj ďalšie zákony.

Na snímke minister práce, socialnych vecí a rodiny SR Ján RichterNa snímke minister práce, socialnych vecí a rodiny SR Ján Richter

“Kľúčovým cieľom návrhu zákona je zlepšiť príjmovú situáciu ŤZP opatrovaných ľudí a tých, ktorí ich opatrujú,” priblížil rezort práce. Samotná výška príspevku na opatrovanie tak v závislosti od počtu opatrovaných osôb a rozsahu opatrovania stúpne zo súčasných 220,52 eura na 247,61 eura, čo podľa MPSVR predstavuje reálne zvýšenie o 27,10 eura mesačne.

Okrem zvýšenia príspevku stúpne aj ochrana zostatku príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú opatruje opatrovateľ v produktívnom veku zo súčasného 1,4-násobku sumy životného minima, teda z 277,312 eura na 1,7-násobok, t.j. na 336,753 eura. Podľa MPSVR SR to predstavuje zvýšenie o 59,44 eura.

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorú novela prinesie, je predĺženie obdobia platenia poistného na dôchodkové poistenie štátom za opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu. Po novom má byť obdobie dôchodkového poistenia bez časového obmedzenia, doteraz to bolo 18 rokov. “Tretím opatrením je zrušenie doby, počas ktorej štát platí dôchodkové poistenie za opatrovateľa. Systém máme nastavený tak, že rodič, ktorý sa stará o postihnuté dieťa od jeho narodenia, za takéhoto človeka platí štát dôchodkové poistenie do 18. roku veku dieťaťa. Toto sa zmení. Štát bude platiť dôchodkové poistenie za mamičku alebo otca, ktorý sa stará o dieťa tak dlho, ako sa bude o neho starať,” vysvetlil rezort práce. Po 18 rokoch poistenia by mal mať takýto rodič nárok na dôchodok 127 eur, napríklad po 40 rokoch poistenia mu vznikne nárok na minimálny dôchodok 311,10 eura.

Novelou zákona sa upravuje aj započítavanie darov do príjmu zdravotne postihnutých. Po novom sa nebudú do príjmu zarátavať finančné dary, ktoré dostávajú ťažko zdravotne postihnutí, ak výška toho daru nepresiahne 12-násobok sumy životného minima. Týka sa to peňažných aj nepeňažných darov.

Nevidiacim občanom sa zjednoduší aj pohyb so psom. Aktuálne je možné iba sprevádzanie s vycvičeným vodiacim psom. Od budúceho roka bude môcť ŤZP sprevádzať na verejne prístupných priestoroch, akými sú napríklad parky či verejná doprava, pes so špeciálnym výcvikom, pes v zácviku, ako aj pes bez náhubku.

Avizované opatrenia si v budúcom roku vyžiadajú zvýšenie nákladov štátneho rozpočtu o 28,9 milióna eur. Zvýšenie príspevku na opatrovanie sa má dotknúť 33.450 ľudí a zvýšenie ochrany príjmu sa dotkne 17.598 ľudí.