Rumunsko 5. júna 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Pixabay)
 
Rumunská biskupská konferencia sleduje, ako Súdny dvor EÚ rozhodne vo veci Coman. Informovalo o tom jej tlačové oddelenie. Rozsudok sa očakáva v utorok 5. júna 2018.

Ilustračné foto

Podľa stanoviska generálneho advokáta Watheleta, pojem “manžel” zahŕňa aj pojem manžela rovnakého pohlavia. Inými slovami, navrhuje predefinovať manželstvo na úrovni Európskej únie. Domnieva sa, že ak sa predefinuje pojem “manžel”, že sa tým predefinuje aj manželstvo ako také, neberúc do úvahy, že pohlavná rozdielnosť je podstatou manželstva ako takého. Členské štáty EÚ budú preto nútené uznať vo svojich právnych poriadkoch účinky homosexuálneho manželstva pre účely migrácie a to aj napriek tomu, že tieto štáty majú definované manželstvo muža a ženy vo svojej ústave.
Generálny sekretár rumunskej biskupskej konferencie je presvedčený, že Súdny dvor EÚ nesmie pokračovať v takomto sociálnom inžinierste. Vyzýva súd, aby pokračoval v ochrane manželstva, aby rešpektoval a potvrdil to, čím manželstvo v skutočne je v židovsko-kresťanskej kultúre. Napokon, úlohou práva a spravodlivosti je chrániť rodinu cez manželstvo a tak potvrdzovať skutočnosť, čím manželstvo naozaj je. Manželstvo je založené na ľudskej podstate a potrebách človeka. Každé dieťa prichádza na svet výlučne spojením muža a ženy. Preto prvou potrebou dieťaťa, aby sa mohlo náležite rozvinúť, je výchova, pričom táto výchova ako komplex potrebuje v prvom rade stabilné spoločenstvo matky a otca dieťaťa.
A takéto spoločenstvo matky a otca sa nazýva rodinou. A kedže takto založená rodina vyžaduje stabilitu a vzájomnú zodpovednosť aj do budúcnosti, takýto spoločný sľub sa nazýva manželstvom. Preto, manželstvo je definované ako výlučné, celoživotné spoločenstvo medzi mužom a ženou za účelom založenia rodiny a výchovy ich spoločných detí a preto odlišnosť pohlaví a otvorenosť k životu je podstatou samotného manželstva, uvádza v tlačovej správe generálny sekretár Rumunskej biskupskej konferencie. V závere svojho stanoviska pripomína stanovisko rumunskej Katolíckej cirkvi vo vzťahu k civilným partnerstvám osôb rovnakého pohlavia a víta otvorený list predsedu Konferencie biskupov Slovenska, arcibiskupa Stanislava Zvolenského.
Zdroj: www.bisericacatolica.ro
 
Príspevok Prípad Coman pozorne sleduje aj Rumunská biskupská konferencia zobrazený najskôr Hlavné správy.