Bratislava 27. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Princíp nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti sa v zákone o pozemkových spoločenstvách odstráni. Vyplýva to z novely zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS)

“Najzásadnejším zásahom do platného zákona je odstránenie princípu nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti s ponechaním princípu nemožnosti zrušenia a vysporiadania jej spoluvlastníctva s výnimkou postupu definovaného pri pozemkových úpravách,” spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva.
Dlhodobá tendencia vo vlastníckych pomeroch spoločných nehnuteľností podľa agrorezortu ukazuje, že neustále vzrastá počet ich spoluvlastníkov, pričom zároveň klesá počet tých, ktorí sú ochotní zúčastňovať sa aktívne na činnosti pozemkových spoločenstiev a kandidovať do ich volených orgánov.
Zároveň v mnohých prípadoch vznikli situácie, keď do okruhu spoluvlastníkov prenikli špekulatívni nadobúdatelia podielov a získavajú v spoločenstve výraznú prevahu alebo dokonca väčšinový podiel, v čoho dôsledku je početne prevažná väčšina minoritných spoluvlastníkov vždy prehlasovaná jedným alebo len niekoľkými majoritnými spoluvlastníkmi. Zákon preto dáva možnosť spoluvlastníkom spoločných nehnuteľností dohodnúť sa o úplnom alebo čiastočnom zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva.
Druhým závažným zásahom je podľa ministerstva zavedenie možnosti spoločenstva nadobúdať vlastníctvo podielov spoločnej nehnuteľnosti, čo bolo doterajším zákonom zakázané, avšak len do limitu 49 % podielu. Tento postup spoločenstva bude podmienený súhlasom spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti. Ako súvisiaca úprava sa ustanovuje oprávnenie spoločenstva v mene svojich členov uzatvárať zmluvu o nadobudnutí vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti v prospech členov spoločenstva.
Účelom oboch opatrení je umožniť spoločenstvám, respektíve ich členom získavať vlastníctvo drobných podielov spoločnej nehnuteľnosti a buď ich kumulovať do rúk samotného spoločenstva ako právnickej osoby, alebo tieto podiely pomerne rozdeliť medzi všetkých spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, čím sa ich podiely zvýšia. Jedným z cieľov tejto úpravy je predchádzať nadobúdaniu vlastníctva podielov špekulatívnymi záujemcami.
“Aby sa predišlo negatívnemu dôsledku rozhodovania o spoločných veciach, ktorý vyplýva z možnosti, že spoločenstvo sa bude môcť stať takmer polovičným spoluvlastníkom, ustanovuje sa, že spoločenstvo nedisponuje hlasmi zodpovedajúcimi spoluvlastníckemu podielu, ktoré samotné spoločenstvo vlastní,” dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.
 
Príspevok Princíp nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti sa odstráni zobrazený najskôr Hlavné správy.