Humenné 27. novembra 2017 (HSP/Foto:HSP)

V piatok v priebehu rokovania Mestského zastupiteľstva v Humennom sa odohral medzi primátorkou mesta a poslankyňou NR SR Janou Vaľovou (SMER-SD) a dlhoročným mestským poslancom Ivanom Hoptom (ÚSVIT) veľmi vážny incident, ktorý vyvrcholil až príchodom príslušníkov mestskej polície, ktorí mali na príkaz primátorky vyviesť z rokovacej miestnosti poslanca Ivana Hoptu.
Na snímke mestský poslanec v Humennom Ivan Hopta.

Vedenie mesta k tomuto incidentu na svojej webovej stránke bližšie uvádza: „Počas rokovania bodov o plánoch práce Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Humennom a o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky prerušila primátorka mesta rečnícky príspevok poslanca Ivana Hoptu (Úsvit), ktorý v ňom nevyberanými slovami dehonestoval prácu a osobu prednostu Mestského úradu Ondreja Bartka. Keďže aj napriek upozorneniam viacerých poslancov v zasadacej miestnosti, aby sa ukľudnil, stupňoval tento poslanec intenzitu svojich verbálnych a neverbálnych invektív, ktoré narúšali dôstojnosť priebehu zasadnutia, primátorka mesta požiadala prítomných príslušníkov Mestskej polície, aby ho vyviedli z rokovacej sály.“  Prítomní príslušníci mestskej polície nakoniec neuposlúchli nekompetentný príkaz primátorky J. Vaľovej a neobmedzili poslanca I. Hoptu na osobnej slobode.
Zástupca viceprimátora mesta Humenné Ing. arch. Andreja Semanca videl celý incident takto:  “V poslednej dobe sme žiaľ svedkami vulgarizácie politiky na celoštátnej aj komunálnej úrovni. Svojim správaním na úrovni IV. cenovej skupiny a nevyberavými útokmi na prednostu nášho Mestského úradu a urážkami na adresu ďalších zamestnancov to uplynulý piatok potvrdil aj poslanec Ivan Hopta. Ten si pomýlil hlučné oslavy gólu vo svojej vlastnej Dedinskej futbalovej lige s rokovaním zastupiteľstva, čo nebol z jeho strany prvý takýto prípad.
Keď začal vykrikovať a behať po sále, pani primátorka ho prerušila v jeho vystúpení. Vo svojom neúctivom správaní však aj naďalej pokračoval a preto viacerí poslanci požiadali pani primátorku, aby pomohla obnoviť poriadok v rokovacej sále. Tá následne vyzvala prítomných príslušníkov Mestskej polície, aby to tak urobili a  následne vyhlásila prestávku v rokovaní zastupiteľstva. Po nej sa už pán poslanec ukľudnil, keď sľúbil, že sa začne slušne správať. Radi sa necháme prekvapiť ako dlho mu to vydrží…”
Ivan Hopta nám k celému incidentu podal nasledovné vysvetlenie: „Webová stránka mesta Humenné píše, že som „nevyberanými slovami dehonestoval prácu a osobu prednostu Mestského úradu Ondreja Bartka“. Tie moje nevyberané slová spočívali v tom, že som povedal, že moje argumenty by určite pochopili aj žiaci osobitnej školy, ale že keď ich pán Bartko nechápe, rad mu tie argumenty zopakujem. Samozrejme, že som nepoužil žiadne hanlivé slová. A ak niekto narušuje dôstojnosť a priebeh rokovania, tak je to pani primátorka Jana Vaľová (SMER-SD) a nie ja, ktorá kádruje prítomných novinárov, komentuje prakticky každé vystúpenie opozičného poslanca, dehonestuje a zosmiešňuje poslancov, posiela ich na vyšetrenie k lekárovi a keď je kritika tvrdá, tak jednoducho nechá poslancovi vypnúť mikrofón, ako sa to stalo v tomto mojom prípade a dokonca zavolala na mňa aj mestskú políciu, aby tá ma násilím vyviedla z rokovacej sály. Je šťastím, že mestskí policajti mali viac rozumu ako ich šéfka a neuposlúchli ju a tým vlastne nespáchali trestný čin obmedzovania osobnej slobody.
Samozrejme, že som hlasite protestoval proti tomu, že mi pani Vaľová nechala vypnúť mikrofón, lebo sa jej nepáčil obsah môjho vystúpenia. Ale v zákone o obecnom zriadení sa okrem iného hovorí: „Ak na zasadnutí obecného zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu.“ Nikde v zákone sa nehovorí o tom, že primátorka mesta má právo odoberať poslancovi slovo. Jedine, že by to bolo v stanovách SMERU-SD, ale my sme predsa boli na rokovaní mestského zastupiteľstva a nie na členskej schôdzi humenského SMERU-SD, kde je neobmedzenou „vládkyňou“ pani Jana Vaľová,“, dodal Hopta, ktorému primátorka už aj v minulosti nechala vypnúť mikrofón a vyhrážala sa, že ho nechá vyviesť z rokovacej miestnosti mestskou políciou.