Vysoké Tatry 13. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)

Prevod pozemkov pre účel budovania cyklotrás bol hlavnou témou rokovaní primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej (nominantka SNS), ktoré sa konalo tento týždeň v Bratislave.
Na snímke primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš

Proces však vôbec nie je jednoduchý. Tatranská samospráva sa podľa primátora už viac ako rok snaží o prevod časti pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu, do majetku mesta. V celkovej výmere ide o takmer milión štvorcových metrov plochy, čo je necelých 0,5 % z pozemkov štátu, ktoré sú momentálne v správe Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP).
„Našim cieľom je realizácia verejnoprospešných stavieb a lepšia starostlivosť o verejné priestranstvá. Radi by sme vybudovali cyklochodník z Tatranskej Lomnice do Tatranskej Kotliny, cez medzinárodný projekt Interreg. Rovnako máme záujem o výstavbu piatich kontajnerových stojísk na zber separovaného odpadu. Keďže chceme na tieto projekty žiadať financie z fondov Európskej únie, potrebujeme preukázať vlastníctvo pozemkov, na ktorých sa má stavať,“ vysvetľuje Mokoš.
Mesto sa nachádza na chránenom území TANAP, z čoho mu vyplývajú viaceré obmedzenia a zákonné povinnosti. Dôsledkom toho je podľa primátora aj ročná strata príjmov mestského rozpočtu o približne 850.000 eur, ktorú spôsobuje oslobodenie od dane z nehnuteľností. Práve ako kompenzáciu za špecifický štatút žiada tamojšia samospráva bezplatný prevod pozemkov z vlastníctva štátu do jeho vlastníctva. Mesto následne prevezme povinnosť za starostlivosť o prevedené priestranstvá a bude môcť investovať do tohto majetku v záujme zlepšenia úrovne služieb cestovného ruchu na území Vysokých Tatier.
„Pracovné rokovanie nadväzovalo na úlohu uloženú ministerke pôdohospodárstva uznesením vlády, a to je zabezpečiť prevod majetku štátu v správe ŠL TANAP do vlastníctva mesta Vysoké Tatry pre verejnoprospešné stavby. Podmienkou plnenia tejto úlohy je však ukončenej zonácie TANAP a uplatnenie postupu v súlade so zákonom o správe majetku štátu,“ reagovala Zuzana Peiger Ačjaková z odboru komunikácie ministerstva pôdohospodárstva.
Prevod pozemkov je však podľa rezortu limitovaný ustanoveniami zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj zákonom o správe majetku štátu. Takýto prevod teda podľa Peiger Ačjakovej v súčasnej dobe nie je možný. „Riešenie tejto problematiky vyžaduje úpravu jednotlivých ustanovení vyššie uvedených zákonov, pričom je potrebné upozorniť na skutočnosť, že tieto zákony nespadajú do priamej kompetencie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,“ zdôraznila. Zúčastnené strany komplexne prediskutovali problematiku prevodu majetku štátu na mesto Vysoké Tatry s tým, že ministerka na základe komplexnej analýzy požadovaných zmien v spomínaných zákonoch, zváži ďalší postup a prípadnú spoluprácu s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy.
Problematika plnenia uznesenia vlády č. 44/2016 bola predmetom nielen ostatného, ale aj predchádzajúcich pracovných rokovaní, ktoré sa konali so zástupcami tatranskej samosprávy na úrovni rezortu pôdohospodárstva vlani. “Podmienkou splnenia tejto úlohy je však vypracovanie a schválenie zmeny územného plánu mesta Vysoké Tatry tak, aby sa do tejto dokumentácie zahrnuli všetky verejnoprospešné stavby a plochy, ktoré by mali byť usporiadané v zmysle vyššie uvedeného uznesenia vlády,” uzavrela Peiger Ačjaková.