Liptovský Mikuláš 12. septembra 2018 (HSP/Foto:Foto: Mestský úrad mesta Liptovský Mikuláš)
 
O primátorské kreslo najľudnatejšieho mesta v Liptove sa v tomto volebnom roku uchádza aj súčasný primátor Ján Blcháč. Ako hlavný dôvod svojej opätovnej kandidatúry uviedol fakt, že chce dotiahnuť do zdarného konca strategické projekty, ktoré so svojim tímom v tomto období rozbehol a do ďalších štyroch rokov chce priniesť ďalšie pozitívne výsledky a inovácie, ktoré zlepšia život ľuďom Liptovského Mikuláša. Do kampane prichádza so sloganom Ján Blcháč – prináša výsledky a chystá sa zúročiť rokmi nadobudnuté skúsenosti v ďalšej službe obyvateľom okresného mesta.

Na snímke primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč so svojim tímom

 
Blcháč svoje mesto miluje
„Liptovský Mikuláš je pre mňa srdcovou záležitosťou. Tu som sa narodil, tu som študoval, sem som sa spolu s rodinou vrátil zo zahraničia, aby som tu žil a pracoval. Som hrdý na naše mesto aj na jeho úspechy. Roky sa držím hesla Ľuďom Mikuláša a nie len ako primátor, ale aj ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja sa staviam za záujmy obyvateľov nášho mestečka,“ prezradil kandidát na primátora a doplnil, že víziu vytvoriť dobre spravované mesto prijal za svoje poslanie. „Primátorovaniu sa aj v aktuálnom funkčnom období venujem 24 hodín denne. Napĺňa ma, keď sa moja snaha a tiež snaha nášho tímu odráža na zlepšovaní životných podmienok každého jedného obyvateľa – keď si šetrí auto na lepších cestách, keď po práci môže vziať svoje dieťa pobicyklovať sa na novom cyklochodníku, keď nemusí riešiť problémy so zvyšovaním daní a poplatkov,“ uviedol Ján Blcháč.
Za uplynulé štyri roky sa súčasnému primátorovi podarilo naštartovať významné akcie, ktoré zásadne vyriešia problémy v oblasti infraštruktúry aj životného prostredia v meste. „Podarilo sa  nám vybudovať a obnoviť 17 kilometrov ciest a chodníkov vrátane cyklochodníkov, vyriešili sme akútny problém s odvozom a likvidáciou odpadu bez zaťaženia peňaženky obyvateľov, vybudovali sme 10 detských a workoutových ihrísk, zorganizovali sme 440 športových a kultúrnych podujatí, znížili sme dlh mesta takmer o 30 percent a na investície do rozvoja mesta sme získali 7,9 miliónov eur z eurofondov a ďalších verejných zdrojov. To je len niekoľko aktivít, ktoré posunuli naše mesto dopredu,“ vymenoval Ján Blcháč výsledky, ktoré dosiahlo mesto v čase jeho vedenia od roku 2014. Uviedol, že viaceré projekty, ako je dostavba štadiónov (zimný aj futbalový), vytvorenie druhej a tretej dopravnej tepny popri prekládke železnice, dobudovanie lesoparku na Háji Nicovô či dotvorenie vnútromestskej cyklotrasy, predstavujú  beh na dlhé trate. „Rád by som ich so všetku odbornosťou a skúsenosťami dotiahol do úspešného konca a posunul naše mesto ešte ďalej,“ zdôvodnil svoj zámer opätovne kandidovať muž, ktorému obyvatelia prejavili svoju dôveru už v dvoch komunálnych voľbách (primátorom v rokoch 2006 – 2010 a 2014 – 2018).
 
Ján Blcháč si želá fungujúci, živý, súdržný a inšpiratívny Liptovský Mikuláš
„Program, s ktorým prichádzam, je prirodzeným rozvinutím a doplnením môjho pôvodného programu Dobre spravované mesto I. Prax nastolila nové výzvy a ukázala dôležitosť jednotlivých krokov, s ktorými sa ako tím chceme popasovať v laviciach mestského zastupiteľstva alebo vo výkonných funkciách. Všetko to chceme robiť s jasnou víziou, aby náš Mikuláš bol fungujúcim, živým, súdržným a inšpiratívnym mestom.“
 
Volebný program Jána Blcháča:
FUNGUJÚCI MIKULÁŠ      
Čisté a pekné mesto
·       Zavedieme podzemné kontajnery do celého mesta a zintenzívnime separáciu odpadu.
·       Budeme pokračovať v rekonštrukciách škôl, mestských budov a priestranstiev.
Dostupné mesto
·       Podporíme prekládku železnice a odľahčíme dopravu vybudovaním 2. a 3. cestnej tepny mesta.
·       Vybudujeme ďalšie kilometre cyklochodníkov a vnútromestských cyklotrás.
·       Dokončíme zavedenie modernej a efektívnej MAD s častejšími spojmi do všetkých mestských častí.
Bezpečné mesto  
·       Obnovíme mestský rozhlas a zavedieme SMS infosystém najmä pre krízové situácie.
·       Zrealizujeme ďalšie protipovodňové opatrenia v kritických miestach.
 
ŽIVÝ MIKULÁŠ
Živé mesto a mestské časti     
·       Ponúkneme vám atraktívne kultúrne podujatia v meste aj v mestských častiach.
·       Budeme pokračovať v rekonštrukciách kultúrnych domov a priestranstiev pred nimi.
Mesto v pohybe   
·       Dobudujeme lesopark Háj-Nicovô pre aktívny oddych.
·       Obnovíme detské a športové ihriská vo vnútroblokoch, pridáme workoutové zóny.
·       Postavíme moderné atletické centrum.
·       Vybudujeme  mestskú pláž a prírodné kúpalisko na východnom brehu Liptovskej Mary.
Hlavné mesto turizmu  
·       Prehodnotíme nové využitie Župného domu.
·       Ponúkneme centru mesta novú hodnotnú atrakciu.
·       Podporíme projekty, ktoré oživujú históriu mikulášskeho priemyslu.
 
SÚDRŽNÝ MIKULÁŠ
Medzigeneračná súdržnosť
·       Podporíme výstavbu nových štartovacích bytov pre mladé rodiny.
·       Zavedieme centrálny dispečing pre seniorov a vážne chorých ľudí.
Sociálna súdržnosť        
·       Zamestnáme viac telesne hendikepovaných obyvateľov v mestských organizáciách.
·       Podporíme efektívne iniciatívy pre prácu s dlhodobo nezamestnanými a s ľuďmi bez domova.
Mesto histórie a tradícií
·       Budeme si naďalej pútavo sprítomňovať históriu nášho mesta a budeme pokračovať v obnove pamätníkov.
·       Vybudujeme depozitár mestského Múzea Janka Kráľa pre uchovanie histórie Liptovského Mikuláša.
 
INŠPIRATÍVNY MIKULÁŠ

Mesto príležitostí
·       Vytvoríme aktívny poradný a prezentačný orgán pre podporu začínajúcich (start-up) a existujúcich podnikov.
·       Postaráme sa o dostupnosť optického internetu v každej mestskej časti.
Efektívna a moderná správa   
·       Mestské financie budeme držať v zdravých číslach a budeme pokračovať v čerpaní eurofondov.
·       Pre komunikáciu so samosprávou zavedieme elektronické konto obyvateľa mesta podporené praktickou mobilnou aplikáciou.
Inšpirujme sa navzájom        
·       Budeme pokračovať v oceňovaní osobností a organizácií, ktoré nás všetkých posúvajú dopredu.
·       Vytvoríme priestor pre zdieľanie a komunikovanie kvalitných inšpiratívnych myšlienok.
 
Ján Blcháč – životopis
Ján Blcháč sa narodil v roku 1959 v Liptovskom Mikuláši a Liptovu zostal verný celý svoj osobný aj pracovný život. Po štúdiu na mikulášskom gymnáziu nasledovali jeho kroky na prevádzkovo-ekonomickú fakultu Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, ktorú končil vedeckou ašpirantúrou.
Na škole pokračoval ako odborný asistent a na sklonku osemdesiatych rokov pôsobil v Poľnohospodárskom družstve Liptovský Ondrej. V deväťdesiatych rokoch zastával rôzne funkcie na ministerstve zahraničných vecí a ministerstve pôdohospodárstva. Svoju pečať v podobe progresívneho, moderného a prosperujúceho podniku zanechal po vyše desiatich rokoch generálneho riaditeľovania v Liptovskej mliekarni. Takpovediac v branži zostal v rokoch 2005 až 2006 na vedúcich pozíciách Slovenského mliekarenského zväzu a Poľnonákupu Tatry.
Stal primátorom Liptovského Mikuláša (2006 – 2010) a na túto pozíciu mu dali ľudia dôveru už dvakrát (aj roky 2014 -2018). Aj dôveru obyvateľov celého stredného a horného Liptova sa snaží napĺňať dve volebné obdobia ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja. V jeho živote dominuje manažérsky prístup, zmysel pre spravodlivosť a sociálne cítenie. Na pozadí jeho rozvážnych rozhodnutí nájdete pokojný rodinný život. Je ženatý a má dve deti. Je zakladateľom nadácie Solidárny Mikuláš, bol členom viacerých vedeckých rád či prezídia Únie miest Slovenska, je predseda dozornej rady Tranoscia, člen Rotary klubu, zakladajúci člen Mestského basketbalového klubu. Súčasný poslanec samosprávneho kraja by sa nestratil ani v jazykovom babylone. Ovláda nemčinu, ruštinu, angličtinu aj francúzštinu.
Ján Blcháč dostal za svoju prácu a aktivity viacero významných ocenení. Hospodársky klub mu udelil ocenenie Zlatý podnikateľský Biatec, na konte má tiež striebornú medailu ministra pôdohospodárstva, zlatú medailu dekana Fakulty potravinárstva a biotechnológie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra a tiež striebornú medailu rektora tejto univerzity. Nechýba mu ocenenie Paul Harris Fellow za rozvoj hnutia Rotary. Vo funkcii primátora prevzal ako štatutár mesta desiatky pamätných a ďakovných listov, napríklad za prínos v oblasti inovačného rozvoja Žilinského kraja, za spoluprácu pri organizovaní Svetového pohára v lyžovaní v Jasnej, za kvalitnú spoluprácu v oblasti výstavby a obnovy bytového fondu od Štátneho fondu rozvoja bývania, za organizáciu spomienkových osláv a pietnych aktov od Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, stal sa dokonca Osobnosťou horských zemí v kategórii politik a samosprávca.
Redakciu informovala Mgr. Viktória Čapčíková-hovorkyňa Mestského úradu mesta Liptovský Mikuláš
 
Príspevok Primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč opätovne kandiduje, chce dotiahnuť strategické projekty zobrazený najskôr Hlavné správy.