Bratislava 22. marca 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Pixabay)
 
Všetci dobre vieme o fenoméne prílivu a odlivu na moriach a oceánoch. Hodnota vzdutia – rozdiel hladiny vody medzi prílivom a odlivom – je však rôzna v závislosti na polohe miesta, kde vzdutie pozorujeme a od polohy Mesiaca a Slnka.

Ilustračné foto

A všeobecne známe je aj to, že tento fenomén spôsobuje gravitačná sila Mesiaca a Slnka pôsobiaca na Zem.
Najväčšie vzdutie morskej vody na svete, až 21 metrov, bolo namerané v kanadskom Bay of Fundy na Atlantiku.
Odpoveď na otázku v titulku je možno prekvapujúca, ale je realitou, že aj zemská kôra podlieha silám prílivu a odlivu, ale maximum v tomto prípade je len 55 centimetrov.
Toto maximálne vzdutie bolo namerané na ekvátore, kde je Slnko a Mesiac viac alebo menej v zenite a ich gravitácia ťahá hmotu vertikálne smerom hore. Len s veľmi precíznym gravimetrom možno namerať toto vzdutie zemského povrchu.
Ešte dodám, že gravitačný vplyv Mesiaca na Zem je oveľa silnejší, ako v prípade Slnka, a to v dôsledku toho, že je k Zemi oveľa bližšie.
Roman Bednár
 
Príspevok Príliv a odliv morí je známa vec. Ale pohybuje sa v takom rytme aj kôra Zeme? zobrazený najskôr Hlavné správy.