Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 26. februára (TASR) – V medzinárodnom rebríčku krajín podľa schopnosti zužitkovať talenty sa Slovensko umiestnilo na 40. priečke. Vyplýva to z každoročného prieskumu s názvom Globálny index konkurencieschopnosti talentov (GTCI, The Global Talent Competetiveness Index).

Prvenstvo na čele rebríčka obhájili Švajčiari, za ktorými sa umiestnil Singapur a na tretej priečke Spojené štáty americké.

Celkovo v prvej 25-ke figuruje až 16 európskych krajín. Zo susedných štátov Slovensko predbehlo Rakúsko (18.), Česko (25.), Slovinsko (28.) a Poľsko (39.). Na druhej strane sa Slovensko umiestnilo lepšie než viaceré krajiny porovnateľné veľkosťou či ekonomickou výkonnosťou ako je Maďarsko, Grécko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko).

Hodnotenie podrobne mapuje silné i slabšie stránky štátov v schopnosti využívať svoj ľudský potenciál. Prednosťou Slovenska sú relatívne dobré výsledky v oblasti profesijných a technických zručností. Slabšou stránkou je schopnosť lákať a motivovať talenty, umožniť ich rast. Slovensko tiež podľa hodnotenia dosahuje prijateľnú mieru rovnosti pohlaví, avšak má čo zlepšiť v tolerancii voči menšinám a migrantom.

Talent je podľa tvorcov rebríčka GTCI najsilnejším zdrojom, ktorý poháňa konkurencieschopnosť a posilňuje úroveň krajiny, mesta či organizácie. Tohtoročná správa sa potom nesie pod heslom Rozmanitosť talentov ako pohon ku konkurencieschopnosti. Kľúčom k úspechu je totiž nielen rozmanitosť jednotlivých druhov nadania – teda schopností v oblasti techniky, vedy, umenia či sociálnych zručností – ale aj rozmanitosť ľudí z rôznych kultúr, štátov či sociálnych prostredí.

Pre schopnosť krajiny využiť potenciál talentovaných ľudí je dôležitých niekoľko faktorov. Jedným je pokročilý vzdelávací systém, pričom dôležité je, aby sa vzdelávanie zameriavalo nielen na technické, ale aj na ľudské, sociálne a projektové zručnosti. Ďalším faktorom je flexibilné podnikateľské prostredie a vhodná politika zamestnanosti, čo znamená aj novú podobu zamestnaneckých vzťahov. Dôležitejšia než autorita a hierarchia je dnes spolupráca, predovšetkým pri vzniku a uplatňovaní inovácií.

Vonkajšia otvorenosť, teda podpora medzinárodnej mobility, ako ďalší faktor, predstavuje otvorenosť voči nadaným ľuďom bez ohľadu na ich pôvod, rasu či národnosť.

V rebríčku GTCI sa hodnotia nielen štáty, ale i jednotlivé mestá. Medzi nimi je na prvom mieste Zürich, po ňom nasledujú škandinávske metropoly Štokholm, Oslo, Kodaň a Helsinki. Praha sa umiestnila na 28. a Bratislava na 45. priečke.

TASR informovala spoločnosť Adecco Slovensko

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR