Bratislava 16. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto: Pixabay)
 
Pre 12 percent Slovákov bez dlhov sú domáce financie častým zdrojom konfliktov. V prípade ľudí so záväzkami po splatnosti sa s častými hádkami pre domáci rozpočet stretáva až 27 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť Kruk Česká a Slovenská republika

Ilustračné foto

Ku konfliktom pre financie dochádza najčastejšie u ľudí vo veku 18 až 24 rokov, 31 percent respondentov uviedlo, že sa háda aspoň raz mesačne. U ľudí so základným vzdelaním sa tak vyjadrilo 42 percent opýtaných. Intenzita hádok o peniaze rýchlo rastie s počtom členov domácnosti, takže k pravidelným konfliktom dochádza v 23 percentách rodín so štyrmi a viac členmi.
Príčiny konfliktov spojených s domácim rozpočtom sú u ľudí s nesplatenými dlhmi aj ľuďmi bez dlhov zásade rovnaké. Najčastejšie ide o výdavky na nepotrebné veci, ktoré ako hlavný zdroj konfliktov uvádza štvrtina respondentov (25 %) a rovnaké percento respondentov uvádza ako príčinu konfliktov tajenie informácií o výdavkoch pred partnerom. Často sa Slováci hádajú tiež pre spôsob investovania spoločných úspor.
Pokiaľ sa partner dozvie, že si ten druhý tajne sporí iba pre vlastné účely, nie je to častou príčinou konfliktov vo vzťahu. Vnímali to tak iba 4 percentá respondentov. Názory partnerov sa tiež veľmi často líšia v tom, čo je a čo nie je nevyhnutným výdavkom.
 
Príspevok Prieskum: Slováci sa hádajú aj kvôli domácim financiám zobrazený najskôr Hlavné správy.