Bratislava 27. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto: Jens Meyer)

U mladej generácie vo veku 18–39 rokov prevláda príklon k politickým prúdom typickým skôr pre konzervatívne zmýšľanie, ktoré môžu zneužiť extrémisti. Podpora liberálneho smerovania je oveľa slabšia. Vyplýva to z výsledkov prieskumu neziskovej organizácie Inštitútu pre verejné otázky (IVO)
Ilustračné foto

Napríklad k ochrane či obrane národnej suverenity sa podľa zistení hlási 66 percent mladých respondentov, k ochrane kresťanstva pred islamom 57 percent, k patriotizmu 54 percent a k všeslovanskej národnej vzájomnosti ďalších 48 percent opýtaných v prieskume. Teda k skutočným hodnotám je zatiaľ ešte stále naklonená väčšina mladých ľudí.
K opačnému, teda liberálnemu, rozkladnému, slniečkárskemu smerovaniu, pre ktoré sú typické napr. liberálna demokracia, prehlbovanie európskej integrácie, multikulturalizmus či podpora kultúrnej rozmanitosti, má podľa prieskumu bližšie oveľa menej z nich, od 30 do 40 percent opýtaných.
Analytik IVO a autor štúdie Marián Velšic za znepokojujúce považuje najmä zistenie, že “ochrana bielej rasy” je názorový prúd blízky až 45 percentám mladých ľudí. “Navyše mnoho z hodnôt, ktoré sú typické pre konzervatívne strany, úspešne ‘sprivatizovali’ extrémistické politické sily. Volanie po národnej suverenite a obmedzovanie vplyvu EÚ, patriotizmus, všeslovanská vzájomnosť, ochrana kresťanstva  – na tom všetkom stavia svoju politickú agendu najmä ĽSNS,” upozornil Velšic, ktorý dal do pozornosti aj ďalší faktor – nízku toleranciu  k “inakosti”.
Až 80 percentám respondentov by prekážalo, ak by v ich susedstve bývala rómska rodina, susedstvo moslimov by nechcelo 71 percent opýtaných. Viac ako polovici mladých (54 percent) by tiež prekážali prisťahovalci z ekonomicky menej rozvinutých krajín. Približne 40 percentám prekážajú rôzne sexuálne menšiny (gejovia, lesby, bisexuáli) a ľudia ázijského či černošského pôvodu. “Prieskum zároveň ukázal, že 81 percent opýtaných by nechceli mať za suseda človeka s extrémistickým zmýšľaním,” dodal Velšic.
Podrobnejšiu analýzu možno nájsť v štúdii Mladí ľudia a riziká extrémizmu, ktorá je voľne dostupná na www.ivo.sk. Projekt Mladí ľudia a riziká extrémizmu bol realizovaný s podporou Nadácie ESET a Bratislavského samosprávneho kraja. Vlastníci spoločnosti ESET sú zároveň vlastníkmi propagandistického média Denník N.