Bratislava 13. septembra (SITA/HSP/Foto:Screenshot)
 
Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia
 
Prieskum Median SK

Schreenshot TV Markíza

Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má súkromná televízia Markíza a tesne za ňou je verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska (STV). Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky zameraného na spravodajstvo v slovenských televíziách Median SK, ktorý sa konal od apríla až júna tohto roka na vzorke 2 003 respondentov vo veku 14 až 79 rokov. Prieskum sa uskutočnil formou osobných rozhovorov a vyplnením webdotazníka. Agentúru SITA o tom informovala Linda Kleinertová z Median SK.
Respondenti odpovedali na otázku „Ktorá televízia má podľa Vás najobjektívnejšie spravodajstvo?“ Z odpovedí vyplýva, že podľa 23,8 percenta opýtaných má najobjektívnejšie spravodajstvo TV Markíza, 23,5 percenta respondentov sa priklonilo k verejnoprávnemu RTVS (STV). TV JOJ uviedlo 19 percent a spravodajskú TA3 spomenulo 16,3 percenta respondentov. Inú televíziu uviedlo 2,9 percenta opýtaných. Respondenti mohli určiť len jednu televíziu, pričom 13,9 percenta z opýtaných sa k otázke nevyjadrilo.
Z vývoja najobjektívnejšieho spravodajstva televízií v rokoch 2012 až 2018 okrem iného vyplýva, že dlhodobo v objektivite spravodajstva vedie Markíza. Od konca júna 2016 sa k Markíze priblížilo verejnoprávne spravodajstvo a rozdiely sú medzi nimi tesné. Vyplýva to z údajov Median SK.
 
 
Príspevok Prieskum: Najobjektívnejšie spravodajstvo má Markíza a tesne za ňou je RTVS zobrazený najskôr Hlavné správy.