Bratislava 11. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)
 
Očakávania zamestnávateľov na Slovensku na prvý štvrťrok budúceho roka sú naďalej optimistické. Podľa pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 750 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov v januári až marci budúceho roka očakáva 12 % opýtaných zamestnávateľov, 4 % oslovených firiem ich pokles

Ilustračné foto

V porovnaní so štvrtým štvrťrokom tohto roka sa tzv. čistý index trhu práce na Slovensku zhoršil o jeden percentuálny bod, medziročne sa jeho hodnota znížila taktiež o jeden percentuálny bod.
Žiadne zmeny v počte pracovných síl v prvom štvrťroku budúceho roka nepredpokladá 79 % zamestnávateľov, 5 % zamestnávateľov sa k náborovým plánom nevedelo vyjadriť. “Slovenskí zamestnávatelia sú stále optimistickí, majú pozitívne náborové plány do budúcna,” uviedla na utorkovej tlačovej besede konateľka spoločnosti Manpower Group pre Českú republiku a Slovensko Jaroslava Rezlerová.
Zamestnávatelia v šiestich z desiatich odvetví očakávajú v prvom štvrťroku budúceho roka zlepšenie náborového prostredia. Najoptimistickejšie výhľady hlási spracovateľský priemysel, kde percento firiem s plánovaným rastom počtu zamestnancov o 18 percentuálnych bodov prevýšilo percento spoločností, ktoré plánujú prepúšťať. Negatívne sú vyhliadky v odvetví poľnohospodárstva, poľovníctva, lesníctva a rybolovu. V tomto sektore je rozdiel medzi percentom firiem s plánovaným náborom zamestnancov a percentom firiem, ktoré sa chystajú znižovať stav zamestnancov, 10 percentuálnych bodov v prospech firiem s očakávaným prepúšťaním zamestnancov.
Najoptimistickejšie náborové plány na prvý kvartál budúceho roka majú veľké spoločnosti s 250 a viac zamestnancami. Nárast počtu zamestnancov predpokladá 21 % veľkých firiem, kým znižovanie stavu pracovnej sily avizujú 4 % veľkých spoločností. Optimistickí sú však aj zamestnávatelia s počtom zamestnancov od 50 do 249, keďže 18 % z nich chce počet zamestnancov zvýšiť a 4 % firiem plánujú počet zamestnancov znižovať. Negatívny index trhu práce však vykázali firmy s 10 až 49 zamestnancami. V tejto kategórii chce 6 % firiem stav pracovnej sily zvýšiť a 7 % spoločností plánuje počet zamestnancov znížiť. Podniky s menej ako 10 zamestnancami však vykázali pozitívne očakávania, keďže 6 % firiem ráta s plánovaným náborom zamestnancov a 3 % spoločností avizujú prepúšťanie zamestnancov.
Zamestnávatelia sú pri výhľade na prvý štvrťrok budúceho roka optimistickí vo všetkých regiónoch na Slovensku. Vedie Bratislava, kde je o 12 percentuálnych bodov viac zamestnávateľov, ktorí chcú prijímať zamestnancov, v porovnaní s tými, ktorí plánujú ich prepúšťanie. Na západnom Slovensku je percento subjektov s očakávaným prijímaním zamestnancov o 11 percentuálnych bodov vyššie ako percento zamestnávateľov plánujúcich prepúšťať zamestnancov. Na východnom Slovensku v prvom štvrťroku budúceho roka plánuje prijímať zamestnancov o 5 percentuálnych bodov viac zamestnávateľov, ako chce stav zamestnancov znižovať. Na strednom Slovensku je o dva percentuálne body viac zamestnávateľov s očakávaným nárastom počtu zamestnancov ako zamestnávateľov, ktorí avizujú znižovanie stavu pracovnej sily.
Prieskum “Manpower Index trhu práce” sa vykonáva každý štvrťrok za účelom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroka. Na prvý kvartál budúceho roka bola oslovená reprezentatívna vzorka 750 zamestnávateľov na Slovensku s rovnakou otázkou: “Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca marca 2019 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?”
Spoločnosť Manpower Group poskytuje služby a riešenia, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca. Na Slovensku sa Manpower každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu viac ako dvetisíc pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal, a ktorí pracujú u jeho klientov.
 
Príspevok Prieskum: Náborové plány firiem na Slovensku na prvý kvartál budúceho roka sú optimistické zobrazený najskôr Hlavné správy.