Bratislava 7. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)
 
Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia
 
Agentúra AKO, s. r. o. uskutočnila v dňoch 4. – 11. júla 2018 prieskum formou telefonického dopytovania (CATI). Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja.

Ilustračné foto

Otázka č. 1 znela: „Považujete sami seba za priaznivcov akej politickej orientácie? Prečítam vám možnosti.“
 
Respondenti sami seba zaradili a deklarovali, že ich politická orientácia je nasledovná:

Graf č. 1

 
Otázka č. 2 znela: „Volili by ste niekedy za prezidentku ženu?“

Graf č. 2

 
Príspevok Prieskum agentúry AKO: Pokladajú Slováci sami seba skôr za konzervatívcov, či liberálov? Volili by ženu za prezidentku? zobrazený najskôr Hlavné správy.