Košice 22. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-František Iván)
 
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) od roku 2010 každý rok pravidelne a systematicky sleduje štatistické údaje podľa jednotlivých vybraných ukazovateľov, ako je napr. priemerná dĺžka trvania 1 konania pred ústavným súdom.

Na snímke tabuľa Ústavného súdu

Ústavný súd v minulosti niekoľkokrát upozorňoval na situáciu spôsobenú nevymenovaním sudcov ústavného súdu, ktorá na ústavnom súde trvala od 4. júla 2014 až do 14. decembra 2017, keď plénum ústavného súdu pracovalo v neúplnom zložení (namiesto 13 sudcov malo iba 10 sudcov), čoho následkom bolo aj  predlžovanie priemernej dĺžky 1 konania pred ústavným súdom.
Aktuálne výsledky štatistického spracovania poukazujú na fakt, že:
–       od 1. januára 2017 do 30. apríla 2017 bola priemerná dĺžka konania     11,42 mesiaca
–       od 1. januára 2018 do 30. apríla 2018 bola priemerná dĺžka konania       8,08 mesiaca
 
Z uvedeného vyplýva, že priemerná dĺžka 1 konania pred ústavným súdom sa v prvom kvartáli roku 2018, keď plénum ústavného súdu pracovalo v plnom zložení (13 sudcov), skrátila oproti prvému kvartálu roku 2017, keď plénum pracovalo v neúplnom zložení (10 sudcov), o 3,34 mesiaca, čo je dôkazom zefektívnenia práce pléna ústavného súdu v plnom zložení.
Podrobný prehľad rozhodovacej a ďalšej činnosti ústavného súdu vrátane vybraných štatistických údajov bude podrobne spracovaný v publikácii „Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky“ za rok 2017, ktorá bude zverejnená na webovom sídle ústavného súdu v súlade s doterajšou praxou.
Redakciu informovala PhDr. Martina Ferencová, PhD., hovorkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
 
Príspevok Priemerná dĺžka konania pred Ústavným súdom sa oproti rovnakému obdobiu roku 2017 skrátila zobrazený najskôr Hlavné správy.