Bratislava 1. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

Na Slovensku pribudlo od začiatku tohto roka desať nových vymedzených úsekov ciest s elektronickým výberom mýta. Nový zoznam úsekov zavádza vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR s účinnosťou od 1. januára 2020

Ilustračné foto

Tri spoplatnené úseky pribudnú na diaľnici D1 Budimír – Bidovce, ktorú odovzdali do užívania vlani 16. decembra. Jeden vymedzený úsek pribudol v intraviláne obce Brunovce a ďalší v nadväznosti naň na ceste I. triedy I/61. Sedem nových vymedzených úsekov vzniklo preklasifikovaním ciest III. triedy v Tatranskej Javorine, medzi Topoľníkmi a Dolným Štálom, ako aj vznikom križovatky na ceste II/576.

Ako informoval manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej spoločnosti SkyToll Anton Bódis, od začiatku tohto roka 61 vymedzených úsekov má modifikované rôzne parametre. Deviatim úsekom sa zmenila kategória spoplatnenia z vymedzených úsekov cesty I. triedy, ktorá nie je súbežná, na vymedzené úseky cesty súbežnej s diaľnicami a rýchlostnými cestami. Inú spoplatnenú dĺžku má 28 vymedzených úsekov, 26 úsekom sa zmenila poloha, prípadne popis začiatku alebo konca a 38 úsekov má iný parameter. Desiatim úsekom po 1. januári skončí platnosť. „Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou) sa počet vymedzených úsekov ciest nezmení a aj naďalej ich bude 4 138. Dĺžka siete vymedzených úsekov sa zvýši zo 17 599,7 kilometrov na 17 614,8 kilometrov,“ uviedol Bódis.

SkyToll prevádzkuje systém elektronického výberu mýta pre motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony s využitím satelitnej technológie GPS-GSM od začiatku roka 2010. Na základe zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., ako správcom výberu mýta z roku 2009 má SkyToll prevádzkovať systém do roku 2022. Zmluva, ktorá je aj podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) nevýhodná pre štát, umožňuje predĺženie so súčasným prevádzkovateľom mýtneho systému o ďalších päť rokov.

Systém distribúcie príjmov z mýta podľa kontroly NKÚ nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy významne prispievali na ich výstavbu a údržbu. „Celkový výnos z mýta za roky 2010 až 2018 dosiahol takmer 1,58 mld. eur. Z tejto sumy platby SkyToll-u dosiahli sumu 760 mil. eur (48 %), ďalším dodávateľom bola uhradená suma 108 mil. eur (6,8 %),“ uviedol NKÚ v záverečnej správe o kontrole elektronického výberu mýta. Čistý výnos po odpočítaní nákladov na prevádzku mýta bol 709 mil. eur (44,9 %), čo NKÚ považuje za nedostatočné.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj