Kde sa stala chyba? Tak túto otázku si bude teraz zrejme najčastejšie klásť nielen rodina, ale aj vyšetrovatelia, ktorí budú zisťovať dôvody prečo opravára Igora (+50) pripravil výťah o život. Mužovi sa zo zatiaľ nezistených príčin pohol výťah a úplne mu dokaličil hlavu.