Bratislava 25. júla 2018 (HSP/Foto:PD)
 
Strana Priama Demokracia poukazuje na prieskum inštitútu Forsa pre televízne spoločnosti RTL a n-tv, kde sa z opýtaných Nemcov 56 % vyjadrilo, že Európa sa dokáže obrániť aj bez USA!

Na snímke Marek Géci, predseda strany Priama Demokracia

Bratislava 24.07.2018 – „Naša krajina je súčasťou NATO a USA v tomto spoločenstve zohráva hlavnú úlohu. Doposiaľ vo vzťahoch s Nemeckom malo a má USA silného politického spojenca a či je už tomu tak aj v bežnom vnímaní Nemcov, naznačuje samotný prieskum. Zahraničná politika USA v posledných mesiacoch zjavne pohla s mienkou Nemcov, ktorí si zrejme čoraz viac uvedomujú, že vytváranie konfliktov, a to tak na úrovni ekonomickej, ako aj zahraničnej, nikam nevedie a Európa sa tak iba oslabuje a USA si razí svoju cestu. V našej krajine sa tvorí prostredie kde názor, ktorý sa stavia do polohy nesúhlasu s postupom USA ako nášho spojenca v NATO, je automaticky stavaný do polohy niečoho zlého, ohrozujúceho bezpečnosť našej krajiny a podobne. V Nemecku sa uskutočnil prieskum, kde občania Nemecka mohli vyjadriť svoj postoj a či sa aj naša krajina dočká niečoho podobného v krátkom čase, nie je jasné, čo poukazuje iba na fakt, že sa podobného prieskumu naše agentúry boja, nakoľko by našim politikom a médiám jasne ukázali, aký názor Slováci majú vo vzťahu napríklad k NATO“, uviedol predseda strany Marek Géci.
 
Strana Priama Demokracia vidí cestu Slovenska vo vojenskej neutralite, kde by sme sa mohli zaradiť ku krajinám, ako je náš sused Rakúsko.
„Vojenská neutralita našej krajine môže priniesť dobré vzťahy tak s Ruskom, ako aj s USA pokiaľ o to budú stáť a môžeme prinášať ako krajina, ktorá sa nachádza v EÚ a v srdci Európy, diplomatické upokojenie v prípade vojenských konfliktov. Naša krajina nemá žiadnych potencionálnych nepriateľov a chceme, aby to tak zostalo aj do budúcnosti. Odmietame strašenie ľudí, že v prípade vystúpenia z NATO by našej krajine, občanom niečo hrozilo. Tento mýtus tu živia politici od začiatku vlády M. Dzurindu až po súčasnosť. Strašenie touto témou vyhovuje tým, ktorí chcú práve naopak neustále vnášať nepokoj do fungovania suverénnych krajín a do Európy ako takej. Nie sme populisti, nie sme ani skupina ľudí, čo má záujem sa niekomu zapáčiť, ale žijeme v tejto krajine, žijeme v Európe a nemôžeme prehliadať, že naša krajina sa zapája do konfliktov, ktoré sa nás netýkajú, resp. by sa nás nemuseli nijak dotýkať v budúcnosti, ak by sme boli vojensky neutrálna krajina. Aj na základe týchto dôvodov budeme v budúcnosti prezentovať jasný postoj, kde odmietame naše členstvo v NATO, budeme presadzovať našu vojenskú neutralitu a čo je najpodstatnejšie o tejto otázke, či občania majú záujem zotrvať v NATO aj po roku 2020, budeme iniciovať vypísanie referenda, avšak za predpokladu, že sa nám podarí referendum ako také sfunkčniť, nakoľko dnes ho nepovažujeme za dostatočný nástroj, ktorý môžu občania tejto krajiny využívať. Jedna vec je referendum ako také mať v našom systéme a druhá vec je ho aj efektívne dokázať využívať, a to doposiaľ vyhovovalo akurát všetkým vládam tejto krajiny, nie však občanom a toto je potrebné konečne zmeniť“, uviedol predseda strany Marek Géci.
Redakciu informoval JUDr. Marek Géci, Predseda strany Priama Demokracia
 
Príspevok Priama Demokracia: Nemci sa v prieskume vyjadrili, že Európa sa obráni aj bez USA. Kedy tento slobodný názor bude môcť povedať aj Slovensko napríklad vo funkčnom referende, či chce zotrvať v NATO a ísť cestou vojenskej neutrality? zobrazený najskôr Hlavné správy.