Bratislava 28. septembra 2018 (HSP/Foto:PD)
 
Strana Priama Demokracia má pochopenie s každým človekom a nebráni mu v jeho existencii a sebarealizovaní sa, ale s čim nesúhlasí je prekrúcanie zdravých, zaužívaných hodnôt a princípov rodiny, ktoré chcú rôzne skupiny v celej EÚ meniť cez takzvanú gender – ideológiua môžeme to vidieť aj na našej politickej scéne

Na snímke predseda strany Priama Demokracia JUDr. Marek Géci

„Nedá nám nereagovať na posledný spor poslankyne Cigánikovej (SaS) a ostatných poslancov NR SR. Spor, ktorým sa poslanci prezentovali na rokovaní počas 34. schôdze Národnej rady! Slovenského parlamentu, ktorý sme my občania poverili, aby v ňom poslanci vládli a riešili problémy nášho nespokojného ľudu! Oni však riešia LGBTI loby, ktorá už začala pôsobiť aj na našom území. Jej fungovanie sa nenápadným a nevysvetleným spôsobom snažili presadiť liberáli formou návrhu o uzákonení registrovaných partnerstiev, ktorý najskôr nazývali ako návrh o rodovo neutrálnom partnerskom spolunažívaní.
Hoci z 500 miliónov občanov EÚ, ktorí žijú v členských štátoch EÚ, takmer nikto nevie, čo znamená slovo gender (oficiálny preklad rod), predsa má gender politika veľký dosah na každého jednotlivca. Otriasa totiž samými základmi ľudskej existencie! “Pojmy rod a rodová rovnosť sú už dlho používané, a to nielen odborníkmi a v akademickom prostredí, ale aj národnými vládami, parlamentmi a verejnými správami na celom svete a v EÚ, ako aj medzinárodnými organizáciami. Používanie tejto terminológie teda nepredstavuje nový vývoj” (komisárka Redingová – Komisia EÚ). Táto odpoveď Komisie je prinajmenšom zavádzajúca, pretože termín “gender” sa dnes preukázateľne používa v oveľa širšom význame! Komisia týmto potvrdila, že robí ideologickú politiku bez právneho základu.
V knihe “Globálna sexuálna revolúcia” (Gabriele Kuby, 2012) je veľmi podrobne poukázané na presadzovanie gender ideológie prostredníctvom OSN, EÚ a národných vlád, politické znásilnenie jazyka, epidemické rozšírenie pornografie, zrušenie všetkých morálnych noriem prostredníctvom zrovnoprávnenia homo-, bi-, trans- a intersexuality s heterosexualitou, ktoré siaha až po homo- manželstvá s možnosťou adopcie. Najnebezpečnejším frontom tejto “kultúrnej” revolúcie je prevýchova mládeže v školách a materských školách predčasnou sexualizáciou! Anglické slovo gender (rod) bolo vymyslené na to, aby odstránilo polaritu medzi mužským a ženským pohlavím! Slovo gender nemá nič spoločné s vedou, ale ide o ideológiu! Prírodné vedy reprodukujú len platné normy. Gender je však protestom proti prirodzene danej rozmanitosti a dopĺňaniu medzi mužmi a ženami – je to akademická disciplína, ktorá nechce objavovať, ale všetkou silou niečo zničiť.
Výraz gender mainstreaming je pre väčšinu ľudí v našej krajine neznámy. Je však prednostným cieľom politiky na všetkých úrovniach. Pri gender mainstreamingu ide o viac, než zrovnoprávnenie žien a mužov. Ide o nastolenie rovnosti cez deštrukciu bipolárneho hierarchického vzťahu pohlaví, o dosiahnutie rovnako hodnotnej a rovnako oprávnenej rozmanitosti.
Pôsobí v týchto oblastiach:
Úplné rovnoprávne postavenie, ba rovnosť ženy a muža;
zrušenie pohlavnej identity muža a ženy;
boj s heterosexuálnou normatívnosťou, to znamená úplné právne a sociálne zrovnoprávnenie, ba privilegovanie všetkých nie heterosexuálnych spôsobov života;
potrat ako “ľudské právo”, zaobalené do  reprodukčného práva;
sexualizácia detí a mládeže cez sexuálnu výchovu ako povinný predmet;
materiálny nedostatok a schudobnenie rodiny!
Preto ľudia nevedia, že sú už celé roky podriadení prevýchovnému programu zo strany vlád, európskych autorít a časti médií, ktorý má medzi zasvätencami tento názov. Prevýchova sa týka odstránenia od nepamäti existujúcej krásnej obyčaje, ktorú nazývame ľudským bytím a ľudskou prirodzenosťou. Máme sa emancipovať od našej prirodzenosti. Už celé roky badať v Európe narastajúce odmietanie diskusie v mene “politickej korektnosti”. Človeku, ktorý sa odchýli od mainstreamu ako otec Marián Kuffa, sa nič nevysvetlí argumentami, ale vysvetlením, že robiť si nárok na pravdu sa považuje za netolerantné.
Strana Priama Demokracia sa nestotožňuje s politikou gender mainstreamu a zásadne bude bojovať za model tradičnej rodiny ako základnej bunky spoločnosti a v prípade celospoločenského záujmu, budeme iniciovať o danej téme vypísanie funkčného referenda.  Ľudia sa rozhodnú sami, ale politici môžu ľuďom ukázať cestu a svoj názor. Aj o tom je demokracia,“ uviedol predseda strany Marek Géci.
 
Príspevok Priama demokracia: Gender ideológia nie je to čo Slovensko chce a potrebuje. Komisia EÚ a niektorí naši politici presadzujú ideológiu politiky bez právneho základu. Vždy podporíme hodnoty tradičnej rodiny zobrazený najskôr Hlavné správy.