Bratislava 17. októbra 2018 (HSP/Foto:PD)
 
Strana Priama Demokracia poukazuje na fakt, že ak nastal čas na výmenu eternitovej strechy, zákon zakazuje rozoberať ju svojpomocne. Podľa vyhlášky stanovujúcej Katalóg odpadov ide o nebezpečný odpad, s ktorým môže nakladať len odborná firma s oprávnením od Úradu verejného zdravotníctva SR a ak si ju rozoberie vlastník sám, hrozia mu pokuty od 665 – 16 600 eur

Ilustračné foto

„Sme súčasťou EÚ a to nám prináša aj rôzne povinnosti, ktoré ľuďom našej krajiny spôsobujú pri určitých prípadoch nemalé ťažkosti. Príkladom je bežná výmena eternitovej krytiny, ktoré sa s obľubou kládli na rodinné domy po celom Československu.
To, čo v minulosti bolo považované za bežné a štandardné je dnes nebezpečný odpad a to prináša radu povinností a samozrejme za nedodržanie zákona to prináša nemalé finančné pokuty.  Ak by ste aj strechu rozobrali svojpomocne a eternit priviezli na skládku, tá ho od vás nesmie prevziať. Naopak, mala by na vás podať podnet na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo Obvodný úrad životného prostredia.
Ľudia dnes túto situáciu riešia prácou na čierno, kedy si takúto krytinu dávajú zdemontovať, poprípade to spravia svojpomocne, aby sa vyhli poplatkom za certifikovanú demontáž, odvoz a likvidáciu. Jednoducho si v záhrade vykopú veľkú jamu a eternitovú krytinu umiestnia tam a zakopú. Uvedomujeme si, že toto nie je riešenie, takto si domácnosti iba ničia svoju pôdu a znečisťujú prostredie. Uvedomujeme si však, že toto je u väčšiny domácností, ktoré si po rokoch konečne našetria peniaze na kúpu novej strešnej krytiny jediné ekonomicky prijateľné riešenie.
Bežná cena u certifikovaných firiem, ktoré Vám eternitovú krytinu odstránia podľa vyhlášky, sa pohybuje rádovo od 10 Eur za m2. Toto je cena, ktorá dokonca prevyšuje v určitých prípadoch cenu novej krytiny a preto domácnosti nemajú na takúto položku!
Po cestách Slovenskom je možné vidieť ako vo veľkej miere sa tento problém ľudí dotýka a nie je zvláštnosťou ak vidíte prerobený, zateplený dom s fasádou a strecha je stále stará a krytina je eternitová. Ľudia radšej buď krytinu ponechajú, alebo ju odstránia na čierno a je malé percento tých, čo si zaplatia certifikovanú firmu.
Pokiaľ našej krajine záleží na našich ľuďoch a reálne teda pozerajú na životné prostredie a vedia aké nebezpečenstvo má vznikať z porušenej eternitovej krytiny, ktorej čiastočky sa môžu uvoľňovať do ovzdušia, je potrebné aby štát pomohol domácnostiam.
V prípade, že dostaneme dôveru po voľbách od ľudí, prijmeme také opatrenia, aby v prípade, že domácnosť si bude chcieť odstrániť eternitovú krytinu (azbestovú krytinu), predloží príslušnému úradu životného prostredia žiadosť o likvidáciu eternitovej krytiny, dohodu o vykonaní prác s certifikovanou spoločnosťou, ktorú musí úradu doložiť a obecne povedané štát fakturačne zaplatí celú realizáciu pri odstránení takéhoto nebezpečného odpadu certifikovanej spoločnosti. Vlastník bude mať povinnosť iba zaplatiť štandardnú taxu prepravy od miesta odvozu ku skládke, ako by si musel rovnako zabezpečiť odvoz aj v prípade, že by si takúto krytinu zabezpečoval odviesť sám.
Nemôže sa dnes štát tváriť, že to čo bolo niekedy bežné a povolené je dnes nebezpečný odpad a ľudia musia niesť všetky náklady a preukázateľne im to komplikuje ich prípadné rekonštrukcie domov,  ktoré ani nezačnú z dôvodu, že odstránenie eternitu je drahšia záležitosť, ako samotná výmena a položenie novej krytiny. Zmeníme to, nakoľko je to prirodzené, logické  a iba sa divíme, že pokiaľ štát dotuje výmenu kotlov, zateplenie domov, prečo finančne nepodporuje výmenu starých eternitových krytín,“ uviedol predseda strany Marek Géci.
 
Príspevok Priama Demokracia: EÚ nám nadiktovala, že eternitové krytiny na domoch sú škodlivé a musia ich odstrániť iba certifikované firmy za predražené sumy. Presadíme, aby štát plne preplácal rodinám tieto náklady zobrazený najskôr Hlavné správy.