Bratislava 21. mája 2018 (HSP/Foto:PD)
 
Priama Demokracia – PD poukazuje na fakt, že dnešné rodiny sú pred legitímnou otázkou, mať dieťa, alebo nie? Na číslach je preukázané, že populácia občanov Slovenska starne a vymiera. Jednou z príčin sú aj ekonomické možnosti rodín, priviesť dieťa do prostredia, kedy sa rodičia nevedia plnohodnotne postarať o svoje dieťa.

Ilustračné foto

„Pokiaľ sa matka stará o dieťa sama, poprípade má viac detí, nie je po finančnej  stránke schopná riešiť chod domácnosti samostatne. Rovnako  je tomu tak aj pri mladých rodinách. Pokiaľ si má rodina platiť bývanie, základné existenčné potreby ako stravu, účty atď. a ešte má žiť z rodičovského prídavku 213,20- eur po dobu napr. 3 roky, tak je to nereálne a stresujúce. Našim opatrením bude zabezpečiť min. rodičovský príspevok 350,-eur mesačne a možnosť získať celkovú sumu trojročného príspevku aj počas dvoch rokov, pokiaľ rodič má záujem nastúpiť do práce. V praxi to bude znamenať, že pokiaľ budete rodič poberať mesačne min. 350,-eur, bude si mať možnosť vybrať, či chce tento príspevok poberať počas celých troch rokov v tejto sume, alebo si ho vyčerpá počas dvoch rokov v plnej výške už navýšený a rozpočítaný v dvoch rokoch a nepríde o príspevok za tretí rok, kedy už začne rodič pracovať.  Týmto opatrením chceme dať možnosť matkám, prípadne otcom sa vrátiť do svojho pracovného prostredia a pritom zachovať rodine určitý finančný štandard, aby neboli ukrátení o to, čo im patrí a neprišli o príspevok za tretí rok, nakoľko si myslíme, že dieťa potrebuje tieto zdroje či rodič je , alebo  nie je priamo na materskej dovolenke…
Nemôžme niekoho ukrátiť o to čo mu patrí, len preto, že chce pracovať a zvýšiť svoj rodinný rozpočet. Všetci vieme, že mladá rodina potrebuje oveľa viac ako je 350,- eur, ktoré zagarantujeme ako minimum čo rodič dostane a týmto opatrením chceme jednoznačne zvýšiť kvalitu života dieťaťa cez túto dávku, aby si každá rodina mohla prilepšiť k svojmu rodinnému rozpočtu. Pokiaľ sa  narodia dvojičky, trojičky atď. na ďalšie bude doplácané 50 % z rodičovského prídavku. Je aj tak nelogické akokoľvek krátiť príspevok na ďalšie spoločne narodené deti, ale vychádzame z momentálnych možností, ktoré iné politické subjekty oveľa viac vykresľujú ako nereálne pre akékoľvek podobné úpravy a navýšenia,” viedol predseda strany Marek Géci.
Priama Demokracia upozorňuje, že zneužívanie takto nastaveného systému, nebude štát tolerovať a každý a zdôrazňujú, každý si bude musieť plniť svoje rodičovské povinnosti.
„V prípade, že tento rodičovský príspevok bude zneužívaný a deti nebudú mať plnohodnotne zabezpečený svoj vývoj v primeranom prostredí, čo bude prísne sledované, budú tieto rodičovské príspevky odobraté a rovnako budú tvrdo postupovať aj sociálni pracovníci v prospech dieťaťa, aby dostalo adekvátne podmienky pre svoj vývoj. Cieľom je postupovať tak, aby akékoľvek dávky v tejto krajine neboli nástroj na zneužívanie nečinnosti určitej skupiny občanov, či to bude ten, onen“ : doplnil Marek Géci.
Ďalší krok, ktorý strana Priama Demokracia – PD pripravuje a plánuje v budúcnosti zaviesť, je zabezpečenie minimálnej výšky výživného, ktoré štát bude vyplácať jednému s rodičov, ktorému je dieťa dočasne zverené do starostlivosti  v prípade trvania súdneho konania o pridelenie dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov, prípadne o určenie otcovstva a následných nárokov z toho vyplývajúcich pre dieťa, kedy matky mnohokrát zdĺhavo čakajú na rozhodnutia, ktoré spôsobujú, že matky s deťmi nedokážu žiť, trpia finančným nedostatkom a štát musí pokryť minimálne životné náklady dieťaťa do rozhodnutia súdu a následne túto sumu bude žiadať štát vrátiť od strany, ktorá predmetný spor prehrá. Je nemysliteľné, aby končili matky s deťmi na uliciach bez domova a finančnej istoty. Toto sa strana Priama Demokracia – PD, bude snažiť zmeniť.
Redakciu informoval Marek Géci, Priama Demokracia.
 
Príspevok Priama Demokracia chce zvýšiť v budúcnosti rodičovský príspevok na min. 350 eur mesačne zobrazený najskôr Hlavné správy.