Vištuk 12. októbra 2018 (HSP/Foto:Screenshot:Video:Facebook-LEAF Academy)
 
V obci Vištuk v okrese Pezinok, vzdialenej asi 30 km od hlavného mesta začal vyrastať stredoškolský kampus medzinárodnej strednej internátnej školy Leaf Academy. Jej poslaním je „pomáhať mladým ľuďom stať sa vedúcimi osobnosťami strednej Európy“, ako sa píše na ich stránke

Snímka z tlačovky pri príležitosti prvého výkopu budúceho kampusu LEAF Academy vo Vištuku

Leaf Academy sa pustila v treťom roku svojej existencie do výstavby svojho budúceho kampusu. Ten v prvej fáze poskytne na ploche 9,4 hektára priestor na štúdium a život 400 študentom a tiež učiteľom, ich rodinám a ostatným zamestnancom školy. Okrem školských budov, laboratórií a umeleckých priestorov bude súčasťou areálu aj študentský internát a učiteľské byty. Nebude chýbať ani telocvičňa, vonkajšie športoviská, knižnica a lekárska ambulancia.
„Som hrdý na to, že po rokoch prípravy projektu začíname stavať. Priestor nášho budúceho kampusu nás o ďalší kus priblíži k splneniu našich cieľov. Poslaním Leaf Academy je pomáhať mladým ľuďom z rozmanitého socioekonomického prostredia s objavovaním ich skutočného potenciálu, aby sa mohli stať budúcimi lídrami v našom regióne,“ uviedol riaditeľ Leaf Academy Matej Sapák. O tom, že škola naozaj má možnosti ako zo študentov urobiť budúcich lídrov regiónu, svedčí aj to, že v dozornej rade medzinárodnej Leaf Academy sedia osobnosti ako napríklad Madeleine Albright.
„Program podnikavého líderstva (Entrepreneurial Leadership) je zameraný na rozvoj medziľudských a líderských zručností, ktoré sú základným predpokladom budúcich vedúcich osobností strednej Európy,“ píše sa na stránke Leaf Academy. V študijnom programe nechýba ani „Program stredoeurópskych štúdií“, o ktorom stránka uvádza: „Je to multidisciplinárny program, ktorý u študentov rozvíja hlbšie porozumenie nášho regiónu ako aj širšieho zahraničia. Program sa venuje témam ako identita, štát a autorita, nacionalizmus, rituály a tradície, alebo konflikt a zmena. Na získanie prehľadu a hlbšieho porozumenia základov politiky, sociológie, etiky a filozofie používame rôzne prípadové štúdie z histórie a literatúry.“ O tom, kto organizáciu financuje, na stránke informácia nie je.
Nuž, čo k tomu dodať? Azda len to, že Európa má dlhú tradíciu táborov na formovanie mládeže a jej výchovy k tým správnym hodnotám. Spomeňme si napríklad na pokrokovú tradíciu táborov mládeže vo východoeurópskych krajinách v 50. až 80. rokoch minulého storočia. Alebo možno ešte bezprostrednejšia je v tomto prípade kontinuita s tradíciou západných internátnych kampusov, napríklad tých, ktoré boli v Nemecku na prelome 30. a 40. rokov. Aj tam mala mládež všetky možnosti realizácie, pokiaľ ide o zdravý rozvoj tela aj ducha, aby sa raz stali európskymi lídrami pri presadzovaní ambicióznych plánov zjednocovania európskeho priestoru pod spoločnú vlajku, i keď vtedy ešte nemala hviezdičky. A veru, mnohí z nich potom tieto líderské a ideové danosti a schopnosti použili pri zakladaní nášho spoločného európskeho domu, Európskej únie. Aj v nej majú mládežnícke kampusy svoju históriu, hoci nie vždy bola pekná: každý si iste spomenie na smutný osud letného kampusu mládežníckej organizácie nórskej pravicovej strany v roku 2011, kde istý Nór postrieľal 77 budúcich pravicových politikov, u nás by niekto povedal „budúcich lídrov regiónu“, lebo mu prekážalo, že tá strana vystupovala proti imigrácii.
Našťastie, slovenská verejnosť má úplne iný vzťah k európskym hodnotám ako Nóri – a nám ostáva iba popriať slovenskej Leaf Academy veľa šťastia pri výchove a ideovom smerovaní budúcich európskych lídrov, aby jedného dňa dôstojne reprezentovali nielen svoju akadémiu a jej sponzorov, ale aj našu krajinu pod Tatrami.
Ivan Lehotský
 
Príspevok Pri Vištuku rastie tábor na výchovu “budúcich lídrov nášho regiónu”. Budeme konečne raz mať politickú reprezentáciu na úrovni? zobrazený najskôr Hlavné správy.