Slovany 17. septembra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Michal Straka)
 
V sobotu 15. septembra 2018 bola v blízkosti obce Slovany požehnaná prícestná murovaná kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márii – patrónke Slovenska. Kaplnka situovaná pri ceste, chránená dvomi majestátnymi lipami bola v priebehu troch mesiacov komplexne zrekonštruovaná, získala novú krytinu, omietky, nátery, podlahu, úpravou prešlo aj jej bezprostredné okolie i všetky kováčske detaily. Presný rok výstavby tejto pomerne malej stavby nepoznáme, avšak na vstupnej mreži sa nachádza letopočet 1828, počas ktorého prešla kaplnka pravdepodobne jednou zo svojich obnov. Vnútorné zariadenie tejto drobnej sakrálnej stavby bolo pomerne jednoduché, dominovala mu drevená socha Piety, archívne pramene udávajú okrem nej aj sochy sv. Ondreja a sv. Jozefa. Vo výklenku nad vstupom sa údajne nachádzal výjav Ecce homo. V priebehu posledných rokov však kaplnka chátrala a pôvodné zariadenie zaniklo.

Ilustračné foto

Počas komplexnej obnovy tejto stavby došlo k odstráneniu všetkým nevhodných stavebných zásahov, obnoveniu plastickej výzdoby čelnej fasády i odkrytiu pôvodného okna tak, aby sa obnovil starobylý ráz stavby. V interiéri bola osadená drevená socha Piety z roku 1985 a vo výklenku nad vstupom socha sv. Antona Paduánskeho, ktorému bola zasvätená dnes už neexistujúca kaplnka v obci Slovany. Odborným garantom rekonštrukcie bola Znievska rodáčka Kristína Zvedelová.
Slávnostná svätá omša pri kaplnke sa konala za účasti veriacich z blízkeho okolia. Kaplnku na úvod slávnosti požehnal pán dekan Jozef Kraus za účasti kanonika Jozefa Čemana z Vrícka a farára Štefana Hýrošša z Kláštora pod Znievom.
Úcta k Panne Márii je na území farnosti rozšírená už od pôsobenia premonštrátov v Kláštore pod Znievom. Premonštráti tu postavili kostol a kláštor zasvätený Blahoslavenej Panne Márii, ktorý sa už počas stredoveku stal mariánskym pútnickým miestom. Mariánsky kult sa vo farnosti výrazne rozšíril v polovici 18. stor., kedy tu vznikla pričinením jezuitov kalvária, venovaná práve Sedembolestnej Panne Márii. Kalváriu tvorila ústredná kaplnka Trpiaceho Krista, ktorú obklopovalo murované ohradenie so siedmimi kaplnkami. V nich boli osadené obrazy s námetmi siedmich bolestí Panny Márie.
TK KBS informovala Farnosť Kláštor pod Znievom

Príspevok Pri Slovanoch cez víkend požehnali kaplnku Sedembolestnej Panny Márie zobrazený najskôr Hlavné správy.