Bratislava 10. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)

Stanovenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 by malo byť primárne založené na dohode sociálnych partnerov. Teda na zástupcoch zamestnancov a zamestnávateľov. Až keď sa nedohodnú do 15. júla, minimálna mzda sa má stanoviť na základe nového vzorca. Navrhujú to poslanci koaličného Smeru-SD Robert Fico a Erik Tomáš v návrhu zákona o minimálnej mzde, ktorú vo štvrtok odobril na ďalšie prerokovanie parlamentný finančný výbor. Tomáš (Smer-SD) očakáva, že ak sa zavedie vzorec, v budúcom roku bude posledné skokovité zvýšenie minimálnej mzdy

Na snímke Robert Fico

Cieľom návrhu zákona je zmeniť postup určovania minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok. Poslanci ako dôvod uviedli posilnenie záväzkov a zásad vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a Ústavy SR. “Cieľom je posilniť postavenie minimálnej mzdy ako ústavného práva zamestnanca. Zároveň sa navrhuje aj posilnenie úlohy zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov v rámci tohto procesu, pretože ich dohoda o sume mesačnej minimálnej mzdy bude záväzná,” skonštatoval Tomáš. Okrem toho má byť zabezpečená predvídateľnosť sumy mesačnej minimálnej mzdy.

Pokiaľ by sa sociálni partneri dohodli na výške minimálneho zárobku do 15. júla alebo na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady do 31. augusta, mesačná minimálna mzda bude určená ich dohodou.

Ak k dohode nedôjde, použije sa vzorec, ktorý stanoví zákon. “Jeho základom bude priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR zverejnená Štatistickým úradom (ŠÚ) SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy,” priblížil Tomáš.

Určenie takéhoto základu pre určenie mesačnej minimálnej mzdy vychádza zo skutočnosti, že predmetná suma je v čase približného začatia rokovania zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov už známa, keďže ju ŠÚ SR zverejňuje v priebehu mesiaca marec. “Z tohto hľadiska sa nemusí vychádzať z odhadov sumy, ktorá sa skutočne zistí až o dva roky. V obidvoch prípadoch sa navrhuje, aby sa suma minimálnej mzdy určila celým číslom,” doplnil Tomáš.

Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2020. Prvýkrát by sa minimálna mzda podľa nových pravidiel určila na rok 2021.

Poslanec SaS Marián Viskupič ocenil, že sa zavádza vzorec na určenie minimálnej mzdy. Pýtal sa však, či stanovené percento zvládnu malí podnikatelia. Tomáš však priblížil, že sa posunuli rokovania. “Zamestnávateľom prekážalo napojenie príplatkov na minimálnu mzdu. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) pripravuje pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu, aby sa odpojili príplatky od minimálnej mzdy. Chceme ich koeficientom napojiť na priemernú mzdu. Nedošlo ešte k finálnej dohode so zamestnávateľmi, tí požadujú, aby sa táto podmienka stanovila pre budúci rok.

Rozumnejšie by podľa nás bolo odpojenie príplatkov od roku 2021, malo by to väčšiu logiku,” vysvetlil Tomáš.

Vplyv tejto zmeny by podľa Tomáša bol v celom sektore, teda vo verejnom, súkromnom aj štátnom, v roku 2021 v objeme 22 miliónov eur pri odhadoch, že minimálna mzda by mohla byť 650 eur.

“Ak by došlo k dohode o odpojení príplatkov, tak by nespokojnosť zamestnávateľov bola menšia. Zvládnuteľné to je,” dodal Tomáš s tým, že v budúcom roku by bolo posledné skokovité zvýšenie minimálnej mzdy.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj