Košice 27. december 2018 (HSP/TSKE/Foto:Info z košickej eparchie)
 
Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, vstúpil do tohtoročných sviatkov Narodenia Pána modlitbou Kráľovských hodiniek v  katedrálnom chráme Narodenia Presvatej Bohorodicky v Košiciach. Veriacim, ktorí sa započúvali do modlitieb žalmov a hymnov pripomenul, že tento deň spolu s Máriou a Jozefom hľadáme Betlehem, miesto kde by sa Božie Slovo mohlo stať telom

Na snímke vladyka Milan Chautur CSsR

V popoludňajších hodinách slávil vladyka Milan spolu s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom SJ, sekretárom Kongregácie pre Východné Cirkvi, večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého. Vladyka Milan zdôraznil, že tak ako starozákonný ľud si “obradnou” večerou pripomínal vyslobodenie z egyptského otroctva, tak aj my, novozákonný ľud, si v tento deň sadáme spolu k štedrovečernému stolu a “obradnou” večerou v kruhu rodiny slávime príchod Krista – Božieho Syna a nášho Spasiteľa.
Zbor sv. Cyrila a Metoda spevom kolied otvoril nočný bohoslužobný program v košickej katedrále. Znova za účasti obidvoch hierarchov sa veriaci modlili veľké povečerie s lítijou. Po požehnaní jasličiek zaznel spev “S nami Boh, čujte všetky národy a kajate sa, lebo s nami Boh,” ktorý je hlavným posolstvom vianočnej noci. Na záver vladyka Milan prečítal slovo sv. Jána Zlatoústeho – časť jeho kázne na sviatok Narodenia Pána a poprial všetkým požehnané sviatky strávené v kruhu svojich najbližších.
Na sviatok Narodenia Pána slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Vo svojom príhovore vladyka Milan zdôraznil, že jedným z najviac skloňovaných slov počas Vianoc je slovo radosť. A hoci Vianoce ponúkajú mnohé vonkajšie dôvody a prejavy radosti, skutočnú radosť môžeme prežívať len cez naše vnútro. Boh sa stáva našim “spojencom,” prichádza na svet, aby nás zbavil každého strachu a neistoty. Len cez prijatie tohto Boha, ktorý ako dieťa v jasličkách nevzbudzuje u nikoho strach, môžeme znova objaviť opravdivú radosť zo života.
Súčasťou slávenia tajomstva Narodenia v košickej katedrále bolo aj vianočné pásmo detí pri jasličkách a popoludňajšie vystúpenie koledníkov z ukrajinského mesta Ternopiľ.
Redakciu informoval Jaroslav Girovský-poverený pre kontakt s masmédiami Košickej eparchie

Príspevok Prežívanie sviatkov Kristovho narodenia v košickej katedrále zobrazený najskôr Hlavné správy.