Bratislava 21. decembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)

Novela zákona o sociálnych službách, známa aj ako jasličkový zákon, sa vráti do parlamentu. Poslanci ju budú musieť opäť prerokovať preto, že s jej aktuálnym znením nesúhlasí prezident SR Andrej Kiska. Novelu vrátil a navrhuje zákonodarcom vypustiť tie body, ktoré ustanovujú novú sociálnu službu zameranú na zosúlaďovanie pracovného života a rodinného života.

Ilustračné fotoIlustračné foto

Spôsob zavedenia tejto služby je podľa hlavy štátu neprimerane diskriminačný voči niektorým skupinám rodičov a detí. Podľa prezidenta je nevyhnutné vytvoriť dostatočný priestor a posúdiť túto problematiku nanovo a komplexne.

Kiska považuje za pozitívne, že po dlhom období faktickej nečinnosti a nezáujmu zo strany štátu o vytváranie podmienok pre starostlivosť o deti do troch rokov bol pripravený zákon, ktorého ambíciou je takúto verejnú službu definovať a regulovať.

“Schválený zákon je však prejavom obmedzeného pohľadu jedného rezortu na starostlivosť o deti v ranom detstve,” zdôraznil Kiska.

Pripomína, že podľa schváleného zákona majú byť oprávnenými prijímateľmi len rodičia, respektíve zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Podľa prezidenta má toto obmedzenie pri zúženom chápaní služby štátu len ako sociálnej služby pre rodičov, ktorí pracujú alebo študujú, svoju vnútornú logiku.

“Ale výhody starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve nie sú viazané iba na to, že rodičia môžu chodiť do práce alebo do školy, pretože majú možnosť umiestniť dieťa do detských jaslí,” vysvetlila hlava štátu.

Skutočnými a najdôležitejšími koncovými užívateľmi tejto služby by mali byť podľa Kisku samotné deti. Poukazuje, že Slovensko patrí v rámci OECD medzi najhoršie krajiny z hľadiska negatívneho vplyvu znevýhodneného prostredia na výsledky žiakov v škole a ich neskorší dospelý život. Účinným spôsobom, ako proti tomu zakročiť, je podľa Kisku včasný zásah poskytovaním komplexu sociálnych, vzdelávacích a iných služieb už v ranom detstve.

“Obmedzenie novej sociálnej služby na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života rodičov preto diskriminuje niektoré deti v prístupe k službám, ktoré môžu významne ovplyvniť kvalitu ich života v dospelosti,” uviedol prezident Kiska.

Podľa prezidenta nemožno ignorovať ani problém dostupnosti zariadení, ako sú detské jasle. “O kvalite poskytovanej služby bude mať skutočný zmysel hovoriť iba v prípade, ak bude zároveň dostupná. V opačnom prípade štát garantuje kvalitu služby pre mnohých potenciálnych príjemcov iba na papieri,” dodal prezident.

Novela má dať rodičom možnosť vybrať si z niekoľkých služieb starostlivosti o svoje deti. Ministerstvo práce chce právnou normou podporiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. Po novom by tak mali byť “detské jasle” zadefinované ako sociálna služba. Novela upravuje poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, najmä v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, chodí do zamestnania.