Bratislava 12. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)
 
Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Zdravotná dokumentácia sa podľa nej nebude musieť uchovávať v listinnej podobe. Cieľom predloženého návrhu zákona je reakcia na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe

Ilustračné foto

Navrhovaná právna úprava pamätá aj na situácie, kedy nie je možné viesť čisto elektronickú zdravotnú dokumentáciu a záznamy ukladať do elektronickej zdravotnej knižky. Novela obsahuje aj úpravu prístupov zdravotníckych pracovníkov k zdravotným údajom v elektronickej zdravotnej knižke, zmenu spôsobu zapisovania a rozsahu zapisovaných údajov do pacientskeho sumára, zmenu v procese vydávania elektronických preukazov zdravotníckeho pracovníka, ako aj vydávanie elektronických preukazov pracovníka v zdravotníctve.
Novela prináša aj nové spôsoby uzatvárania dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ako aj odstúpenie od uzatvorenej dohody elektronicky. Ustanoví aj nový spôsob zaraďovania pacienta na dispenzarizáciu ako aj nahlasovania zastupovania.
Zo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sa v novele vypúšťa štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia, ako aj poplatok za túto službu, ktorá sa prechodom na tzv. elektronický predpis stane bezpredmetnou. Z dôvodu plného napojenia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti do národného zdravotníckeho informačného systému sa zavádza nový systém úhrady za poskytnutú lekárenskú starostlivosť, a to na základe dispenzačných záznamov.
Prostredníctvom novely sa tiež v zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach spresňujú ustanovenia upravujúce tzv. viacnásobný elektronický recept. Lekár bude môcť pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti predpísať pacientovi individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku a v súlade s preskripčnými a indikačnými obmedzeniami humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní 30 dní. Za odporúčanie odborného lekára sa bude považovať aj odporúčanie ošetrujúceho lekára uvedené v prepúšťacej správe pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
 
Príspevok Prezident podpísal novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme zobrazený najskôr Hlavné správy.