Bratislava 31. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)
 
Prezident SR Andrej Kiska vetoval novelu zákona o verejnom obstarávaní. Ako informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR, prezident zároveň navrhol, aby poslanci Národnej rady SR pri opätovnom prerokovaní schválili zákon s pripomienkami. Podľa prezidenta neboli predložené žiadne analýzy, prečo by pravidlá verejného obstarávania mali obsahovať ďalšie obmedzenia hospodárskej súťaže

Na snímke Andrej Kiska

Podľa schváleného zákona bude možné tovary a služby pri príprave a výkone predsedníctva v medzinárodnej organizácii alebo zoskupení, či príprave a zabezpečení medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni prezidenta, predsedu národnej rady alebo člena vlády nakupovať priamym zadaním. Podľa hlavy štátu na to nie je dôvod. Podujatia tohto typu sú známe s dostatočným predstihom, preto by dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb malo byť zabezpečené v rámci procesu verejného obstarávania. Účelom inštitútu výnimky je reagovať na mimoriadne situácie, ktoré nemožno vopred predvídať, čo však nie je tento prípad.
„Platný zákon o verejnom obstarávaní je nepružný a pri jeho aplikácii v praxi sa vyskytujú problémy. Ustanovenie ďalších výnimiek však nie je vhodný prístup k riešeniu týchto systémových nedostatkov,“ zdôraznil prezident Kiska. Podľa neho Ústava Slovenskej republiky zaväzuje zákonodarcu chrániť a podporovať princípy hospodárskej súťaže. Jedným z nástrojom podpory a ochrany má byť aj zákon o verejnom obstarávaní. Keďže nebol preukázaný verejný záujem, vznikajú pochybnosti, či zavádzanie ďalších výnimiek v zákone nie je v rozpore s pravidlami verejného obstarávania, ktoré upravuje príslušná smernica EÚ, konštatuje tlačová správa.
 
Príspevok Prezident Kiska vetoval novelu zákona o verejnom obstarávaní zobrazený najskôr Hlavné správy.