Bratislava 23. augusta 2018 (HSP/Foto:Barbora Haviarová)
 
V stredu 22. augusta odštartoval jubilejný 10. ročník Roma Spirit 2018, oceňovanie činov a snahy ľudí o zlepšenie postavenia a života Rómov na Slovensku. Široká verejnosť má možnosť posielať nominácie svojich favoritov v siedmich kategóriách poštou, e-mailom alebo vyplnením online formulára priamo na webovej stránke www.romaspirit.sk do 30. septembra 2018.

Na snímke minuloroční laureáti

Zasielať nominácie a vyzdvihnúť príklady pozitívnej praxe zo života rómskej komunity i z harmonického súžitia Rómov a Nerómov môže každý, kto vo svojom okolí pozná konkrétnych ľudí, spoločnosť alebo organizáciu, ktorých aktivity sú hodné nasledovania a prispievajú k eliminácii diskriminácie, k búraniu stereotypov a predsudkov a k rovnosti šancí pre každého bez rozdielu.
„Podujatie Roma Spirit je tu už 10 rokov. Je dobre, že pozitívne príklady a vzory sa dostávajú na verejnosť. Bez zviditeľnenia dobrých príkladov by sme sa hýbali oveľa pomalšie,“ povedal na tlačovej konferencii Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. „Teším ma, že opäť, pri príležitosti udeľovania ocenení Roma Spirit, môžeme oslavovať tých, ktorí nám jasne ukazujú posolstvo, že v každom z nás je potenciál prispieť k pozitívnej zmene.“ dodal.
Vyhlasovateľmi jubilejného 10. ročníka Roma Spirit 2018 sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Podujatie sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku.
„S rešpektom a s nádejou vítame všetky nové príbehy a inšpirácie. Veríme, že jubilejný ročník bude krásnou čerešňou na torte nášho spoločného 10 ročného úsilia a prinesie priehrštie dobra a pozitívnych príkladov z terénu,“ vyhlásila Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC. Zároveň dodala, že „každá nominácia je dôkazom skutkov, že nám záleží na dôstojnosti každého človeka bez ohľadu na jeho etnicitu, či národnosť.“
Po prvýkrát sa do projektu Roma Spirit zapojila ako partner kategórie Mimovládna organizácia Karpatská nadácia, ktorá sa dlhodobo venuje podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú podmienky a situáciu rómskej menšiny na Slovensku. „Dobre poznáme náročnú, avšak veľmi účinnú prácu mnohých organizácií, ktoré dávajú Rómom a Rómkam šancu na plnohodnotný, produktívny a šťastný život. Partnerstvom s Roma Spirit pre kategóriu Mimovládna organizácia chceme oceniť a osláviť skvelú prácu týchto organizácií a ľudí, ktorí za nimi stoja.” vyjadrila sa na tlačovej konferencii Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.
Nominovať svojho favorita je možné v kategóriách Osobnosť, Kultúra, Obec a mesto, Spoločnosť a zamestnávateľ, Mimovládna organizácia, Médiá a v špeciálnej kategórii Čin roka.
10. ročník Roma Spirit 2018 vyvrcholí vyhlásením laureátov ocenenia na slávnostnom galavečere  25. novembra 2018. Práve sem postúpi 21 nominovaných, traja v každej z kategórií. Laureátov ocenenia vyberie medzinárodná Odborná porota a porota Čin roka. Záznam z galavečera udeľovania ocenení uvedie už tradične verejnoprávna Dvojka RTVS.
Partnerstvo na projekte Roma Spirit prijali všetci, ktorým záleží, aby Slovensko bolo krajinou, kde sa dobre žije, kde rovnosť a solidarita idú ruka v ruke s morálkou a slušnosťou. Ďakujeme za dlhoročnú podporu Slovenským elektrárňam, Rádiu Expres, Nadácii otvorenej spoločnosti, Hurricane, Zastupiteľstvu Európskej komisie na Slovensku, Organizáciám Rómovia pre Slovensko a  Romed. Vítame nových partnerov Karpatská nadácia, Človek v ohrození, grafické štúdio Dve lamy, či právnu kanceláriu Squire Patton Boggs. Každoročne sa realizuje Roma Spirit vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.
 
Štatistika o Roma Spirit
Ocenenie Roma Spirit je udeľované od roku 2009. Za doterajších 9 rokov bolo nominovaných 1077 subjektov, ocenenie si z rúk vyhlasovateľov a partnerov Roma Spirit prevzalo už 54 laureátov. Osobitné postavenie má v oceňovaní kategória Čin roka. Medzi ocenenými boli v uplynulých rokoch napríklad aj OZ Človek v tísni, Divadlo Romathan Košice, US Steel Košice, Jarmila Vaňová, Spišský Hrhov, Gypsy TV a mnohí iní.
 
Vyjadrenia partnerov
Magdaléna Rothová, riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
organizátor a spoluvyhlasovateľ Roma Spirit 2018
„Roma Spirit je ukážkou spolupatričnosti a súdržnosti s cieľom podporiť aktívnu snahu všetkých, ktorý sa podieľajú na zlepšení životných podmienok Rómov na Slovensku. Verejne v nás odhaľuje ľudskosť, hrdinskosť a slušnosť jeden k druhému.
 
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
spoluvyhlasovateľ Roma Spirit 2018
„Podujatie Roma Spirit je tu už 10 rokov. Je dobre, že pozitívne príklady a vzory sa dostávajú na verejnosť aj takýmto spôsobom. Bez zviditeľnenia dobrých príkladov by sme sa hýbali oveľa pomalšie. Desiaty ročník je však aj záväzkom pre usporiadateľov. V novej dekáde je dôležité zamerať sa na udržateľné riešenia a organizácie, ktoré k integrácii pristupujú so smelými víziami.“
 
Marta Gajdošíková, riaditeľka Dvojky, RTVS
spoluvyhlasovateľ Roma Spirit 2018
„Počas môjho pôsobenia v Prípravnom výbore a porote som mala možnosť spoznať mnoho výnimočných ľudí. Za každou nomináciou je príbeh, niektoré sú také silné, že by mohli byť aj námetom na film. Ale predovšetkým je to o všímavosti jedného k druhému, ľudskej spolupatričnosti a energii vytvoriť niečo užitočné pre všetkých. Na ďalšie príbehy o skvelých ľuďoch a činoch sa teším aj v tomto ročníku Roma Spirit.“
 
Laura Dittel, riaditeľka, Karpatská nadácia
partner kategórie Mimovládne organizácie
„Karpatská nadácia sa dlhodobo venuje podpore mimovládnych organizácií, ktoré zlepšujú podmienky a situáciu rómskej menšiny na Slovensku. Dobre poznáme náročnú, avšak veľmi účinnú prácu mnohých organizácií, ktoré dávajú Rómom a Rómkam šancu na plnohodnotný, produktívny a šťastný život. Partnerstvom s Roma Spirit pre kategóriu Mimovládna organizácia chceme oceniť a osláviť skvelú prácu týchto organizácií a ľudí, ktorí za nimi stoja. Tešíme sa na inšpiratívne nominácie pre túto kategóriu a spoločnú oslavu tých najlepších iniciatív.”
Ivan Antala, generálny riaditeľ, Rádio Expres
partner kategórie Čin roka
„Podporujeme každú zmysluplnú aktivitu, ktorá vedie k zlepšeniu a začleňovaniu Rómov do života väčšinovej spoločnosti. Roma Spirit je na Slovensku jedinečným formátom verejného ocenenia a podpory pre všetkých, ktorí sa o to snažia. Dlhoročne podporujeme tento projekt, pretože médiá výrazne zasahujú do spoločnosti a nesú aj zodpovednosť.”
 
Braňo Tichý, riaditeľ, Človek v ohrození
partner Roma Spirit
„V našej práci s vylúčenými rómskymi komunitami sa denne stretávame s potrebou ukazovať, „že sa to dá“ – že sa zmeny v komunitách skutočne dejú, aj keď niekedy pomalšie, ako by sme si všetci želali. Preto Človek v ohrození s potešením prijal ponuku stať sa partnerom ocenenia Roma Spirit, ktoré oceňuje ľudí a inštitúcie prispievajúce k zmene svojím osobným príkladom.“
 
Ján Orlovský, riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti
partner Roma Spirit
„Roma Spirit nám každoročne prináša prehľad toho najlepšieho z rómskej kultúry a života. A každoročne sa dozvedáme aj to, ako málo vieme o dianí a výnimočných skutkoch ľudí, ktorí stále nežijú s nami, ale len akosi popri nás. Chceme pomôcť zviditeľniť a sprostredkovať príbehy rómskych hrdinov a hrdiniek, aj preto sme sa rozhodli pokračovať v podpore ďalšieho ročníka Roma Spirit.“
 
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
partner Roma Spirit
„Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pravidelne podporuje aktivity zamerané na zlepšenie životných podmienok rómskej komunity. Preto sa každoročne zapája aj do podpory podujatia Roma Spirit, ktoré pomocou ocenení zviditeľňuje aktivity, ktoré prinášajú fungujúce riešenia problémov rómskej komunity na Slovensku a prispievajú k jej začleneniu do spoločnosti.
Európska únia sa snaží celoplošne prispieť k boju proti predsudkom, netolerancii, diskriminácii, či sociálnemu vylúčeniu, ktorým čelí táto najväčšia etnická menšina v Európe.  Slovensku odporúča zaviesť účinné opatrenia na zlepšenie prístupu tejto menšiny k predškolskému a školskému vzdelávaniu, ako aj podniknúť potrebné kroky smerujúce k zlepšeniu zamestnateľnosti príslušníkov tejto marginalizovanej komunity.”
 
Zuzana Havírová, výskumníčka a predsedníčka, Rómske advokačné a výskumné stredisko
členka Prípravného výboru Roma Spirit
„Roma Spirit vnímam ako veľmi dobrý koncept boja proti predsudkom a xenofóbii. Ako člen Prípravného výboru Roma Spirit mám možnosť vidieť všetky nominácie, ktoré prichádzajú z rôznych kútov Slovenska, a je veľká škoda, že nemôžeme hovoriť o všetkých a musíme vybrať len niekoľko do finále. Pretože to sú príbehy, ktoré vo večerných správach neuvidíte. Rozprávajú o samosprávach, organizáciách, ľuďoch, firmách, ktorí sa neboja  budovať lepšiu komunitu, kde Rómovia a majorita pracujú ako partneri a žijú spoločne. A vďaka Roma Spirit sa môžeme dozvedieť o takýchto lokalitách, ľuďoch, zamestnávateľoch, pretože – i keď to nerobia pre ocenenie -, zaslúžia si vedieť, že pre niekoho sú vzorom a nádejou na lepšiu budúcnosť.“
 
Jarmila Váňová, novinárka a riaditeľka, Romed
členka Prípravného výboru Roma Spirit
„Roma Spirit je ojedinelým projektom, ktorý už presiahol hranice Slovenska. Už niekoľko rokov pôsobím v Prípravnom výbore Roma Spirit, kde sa snažím odovzdať svoje poznatky a skúsenosti z terénu ohľadom pozitívnych aktivít jednotlivcov, organizácií, či samospráv. Projekt je postavený veľmi profesionálne, odborne a najmä s ľudsky silným aspektom, realizovaný ľuďmi bez predsudkov, ktorí sú si vedomí skutočnosti, že spoločnosť je čím ďalej, tým viac naladená protirómsky a že negatíva prevažujú nad pozitívami. Oceňujem odvahu organizátorov, ktorí sa neboja hovoriť o rómskej téme pozitívne a každým rokom do tejto aktivity zapájajú viac a viac osobností spoločenského, kultúrneho, ale aj politického života našej krajiny. Je to jeden z mála projektov, ktorý napriek času nestráca na aktuálnosti, kvalite, entuziazme a silnom dopade na celú spoločnosť.
Projekt Roma Spirit nie je o zábave a ani o projekte pre projekt, je to poďakovanie mnohým na spoločenskej úrovni. Formát, ktorý nerozdeľuje, ale spája ľudí – a to je jeho najvyššia hodnota. Prejaviť úctu ľuďom, ktorí si to zaslúžia, oceniť solidaritu a skutky výnimočné, no najmä také, ktoré sú prínosom pre všetkých a majú prívlastok ľudské.”
 
Ivett Pavlis, právnička
členka Prípravného výboru Roma Spirit
„Je mi cťou byť členom Prípravného výboru Roma Spirit a byť súčasťou tohto významného projektu. Prinášať pozitívne príklady v rôznych oblastiach života tejto komunity je veľmi prínosné a obohacujúce. Rozhodla som sa byť súčasťou, aby som tiež mohla motivovať ostatných. Nie je dôležité to, odkiaľ sme, ale kto sme.“
 
Oli Džupinková, moderátorka, Rádio Expres
členka Prípravného výboru Roma Spirit
„Keď som sa pred 4 rokmi dostala do sveta rómskych detí, uvedomila som si, že majú také isté a veľké sny, ako sme mali my a majú všetky deti na svete. A je len na nás, ako im ich pomôžeme splniť. Roma Spirit už desiatykrát predstaví osobnosti, ktoré už dávno prelomili svoje predsudky voči Rómom a pomáhajú im vo všetkých sférach našej spoločnosti. Či už je to práca s deťmi, zamestnávanie alebo pomoc v oblasti zdravia. V Prípravnom výbore Roma Spirit hrdo zastupujem Rádio Expres a myslím si, že je dôležité hovoriť o pozitívnych príkladoch. Ocenenie Roma Spirit považujem za vynikajúcu ukážku toho, že všetko sa dá, len treba chcieť. Žijeme tu predsa spolu, nie vedľa seba.”
 
Ján Hero, poradca štátneho tajomníka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Laureát ocenenia Roma Spirit 2012, člen Prípravného výboru Roma Spirit
„Projekt Roma Spirit si veľmi vážim, ako jednu z mála platforiem, ktorá našla spôsob, ako dôstojne a pútavo spopularizovať namáhavú prácu osôb a inštitúcií s komunitou na okraji spoločnosti. Zároveň vytvára hnaciu silu podpory motivácie pre tvorivé a trvalo udržateľné riešenia integrácie Rómov do spoločnosti. Tým, že tento rok Roma Spirit vstupuje do svojho 10.ročníka, toto jubileum je už takým viditeľným znakom napĺňania jedného z jeho hlavných cieľov vytvoriť tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku komunitu.“
 
Jarmila Lajčáková, senior výskumníčka, Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
členka Prípravného výboru Roma Spirit
„Roma Spirit podporujem, lebo vyzdvihuje postoje a činy, ktoré zo Slovenska vytvárajú modernú a ľudskú krajinu pre všetkých. Páči sa mi, že najmä v ostatných rokoch ukazuje tiež inšpiratívne príbehy Rómov a Rómok, ktorí uspeli vo vede, v podnikaní, v rôznych druhoch umenia alebo v športe. Myslím, že pre vytváranie možnosti žiť slobodne je dôležité nielen oslobodiť sa od negatívnych stereotypov, ale aj tých „dobre mienených“, ktoré v Rómoch vidia výlučne talentovaných hudobníkov alebo tanečníkov.“
 
Silvia Porubänová, sociologička
členka Prípravného výboru Roma Spirit
„Roma Spirit pre mňa osobne už desiaty rok znamená  silu, dôstojnosť, dojatie. Silu neuveriteľne ťažkých a zároveň krásnych ľudských príbehov. Dôstojnosť človečenskej  vzájomnosti a podpory. Nekončiace dojatie z toho, že dobro, vľúdnosť, nezištnosť predsa len existuje.“
 
Nikita Slovák, režisér
„V tejto postfaktuálnej dobe je Roma Spirit hmatateľné stretnutie s dobrom, altruizmom, obetou. Aj ja, človek skeptický, som podľahol atmosfére tohto krásneho podujatia. Našiel som množstvo ľudí, ktorí prekračujú denne hranice svojej bubliny, aby vykonali niečo pre ostatných. Pamätám si množstvo príbehov, mal som možnosť povedať mnohým laureátom, že ich obdivujem. Za umelecký štáb, ktorý vytvára televízny prenos, môžem povedať, že sme hrdí na to, že Roma Spirit je vždy plný umenia a krásnych hudobných a tanečných čísel, že priniesol množstvo momentov, kedy aj diváci pochopili, že sa na javisku deje niečo neobyčajné. Málokde je prepojenie medzi účinkujúcimi a divákmi také silné, ako na Roma Spirit, lebo všetci – aj diváci, aj laureáti – vedia, aké je ťažké a zároveň krásne, byť nositeľom ceny Roma Spirit… A napriek tomu je to pre nich méta.“
Redakciu informovala Stanislava Murínová-PR manager
 
Príspevok Prestížne oceňovanie Roma Spirit odštartovalo svoj jubilejný 10. ročník! zobrazený najskôr Hlavné správy.