Prešov 10. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR- František Iván)

Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 240,21 milióna eur. Oproti rozpočtu prijatému na aktuálny rok ide o navýšenie o viac ako 34 miliónov eur. Najviac peňazí podľa návrhu pôjde do oblasti vzdelávania, kde je určených 96,9 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast takmer 16,6 milióna eur. Rozpočet schválili na pondelkovom zasadnutí poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Na snímke predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský

Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca odboru financií Úradu PSK Dagmar Olekšáková, prebytok bežného rozpočtu je 13,7 milióna eur, ale kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 22,9 milióna eur. „Krytie kapitálového rozpočtu je zabezpečené z príjmových finančných operácií a rovnako aj z prebytku bežného rozpočtu. Na krytie kapitálových operácií sme použili pôžičky z ministerstva financií vo výške 8 miliónov eur a rovnako aj pôžičku vo výške milión eur na krytie projektovej dokumentácie pre okres Snina, ktorá je určená na zabezpečenie vody a kanalizácie pre túto oblasť,“ skonštatovala Olekšáková s tým, že vo výdavkových finančných operáciách sú zahrnuté aj splátky istín úveru vo výške 2,3 milióna eur.

Najvyšší nárast finančných prostriedkov oproti roku 2019 zaznamenala podľa Olekšákovej oblasť dopravy. Do tej pôjde v budúcom roku 59,9 milióna eur. „Ide predovšetkým o zabezpečenie autobusovej dopravy, a sú to aj bežné výdavky pre Správu a údržbu ciest PSK, ktorá má bežné finančné prostriedky navýšené najmä pre to, že v tomto roku zaobstarala súpravu na opravu ciest a potrebuje zabezpečiť financie na pracovníkov na jeho obsluhu, ako aj nákup asfaltu na opravu ciest,“ vysvetlila vedúca odboru financií. Oblasť dopravy má druhý najvyšší podiel v rozpočte, nasleduje sociálne zabezpečenie, kde je vyčlenených 35,5 milióna eur.

Celkové očakávané príjmy PSK pre budú rok sú v porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok navýšené o vyše 22,5 milióna eur, čo je nárast o 9,86 percenta. Celkovo predstavujú 228,71 milióna eur. V príjmovej časti rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov v objeme 136 miliónov eur. Nedaňové príjmy sú rozpočtované v objeme 10,71 milióna eur. „Rozpočtu sa dotkla najmä úprava zákona o dani z príjmov, keď pred novelou by sme mali súčasný rozpočet príjmov až 150 miliónov a teraz ho máme podľa prognóz ministerstva financií 144 miliónov eur. Ale zapájame len 136 miliónov eur, aby sme videli, ako sa bude vyvíjať najbližšia budúcnosť,“ skonštatovala Olekšáková.

Výdavková časť rozpočtu je naplánovaná na 237,9 milióna eur, pričom bežné výdavky sú vo výške 214,55 milióna eur a kapitálové výdavky 23,35 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu pre aktuálny rok stúpli bežné výdavky o 29,26 milióna eur, teda o 13,64 percenta. Kapitálové výdavky sú vyššie o takmer 4,6 milióna eur, čo je nárast o 19,67 percenta. Celkovo návrh rozpočtu pre rok 2020 predpokladá nárast výdavkov spolu o 33,86 milióna eur, čo predstavuje 14,23 percenta. „Museli sme sa v bežnom rozpočte vyrovnať s nárastom miezd pracovníkov vo verejnej správe o 10 percent. Ale nie je to len 10 percent, pretože naši zamestnanci v sociálnych a kultúrnych zariadeniach pracujú aj cez soboty a nedele, prípadne v noci. Museli sme preto rátať aj s nárastom príplatkov za tieto dni. V sociálnej oblasti sme preto rátali s nárastom až 13 percent a v kultúrnej oblasti 11 percent,“ dodala Olekšáková. Bežné výdavky sa zvýšili aj o predpokladanú mieru inflácie pre tento rok vo výške 2,5 percenta.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj