Prešov 24. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)

Obnovou za takmer 4,5 milióna eur prešli dva najväčšie a najvyťaženejšie internáty Prešovskej univerzity v Prešove (PU) na ulici 17. novembra. Ide o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu týchto internátov za posledných viac ako 40 rokov ich existencie, vďaka ktorej obnovili 75 percent kapacity študentských internátov

Ilustračné foto

Financovanie exteriérovej aj interiérovej rekonštrukcie oboch internátov zabezpečili z vládnej dotácie vo výške takmer 2,4 milióna eur, štrukturálnych fondov vo výške 980-tisíc eur, ako aj zo zdrojov univerzity. Tá na rekonštrukciu z vlastných prostriedkov použila 151-tisíc eur a zobrala si úver 900-tisíc eur. „Vzhľadom na to, že sme chceli komplexne zrekonštruovať oba internáty a finančné prostriedky z vládnej dotácie neboli postačujúce na ich celkovú obnovu, rozhodli sme sa využiť financie z úverových zdrojov. Je to úver za veľmi výhodných podmienok s minimálnym úrokom. Splácať sa prednostne bude z príjmov študentského domova z bytného a je to rozpočítané na 10 rokov,“ uviedol k prijatému úveru rektor PU Peter Kónya. Zároveň zdôraznil, že univerzita patrí k prvým na Slovensku, ktoré v pomerne krátkom čase dokázali spustiť a následne zrealizovať rekonštrukciu študentských domovov s využitím vládnej dotácie. „Je to naozaj najrozsiahlejšia rekonštrukcia, odkedy boli tieto internáty postavené. Verím, že to ocenia predovšetkým naši študenti, ktorým sa výrazne zlepšili podmienky bývania,“ dodal Kónya.

Študentské domovy (ŠD) PU tvorí komplex štyroch internátov s celkovou ubytovacou kapacitou 1 918 miest. V rámci rozsiahlej rekonštrukcie došlo k obnove 75 percent z celkovej kapacity všetkých študentských domovov univerzity. Zrekonštruovaných teda bolo 1 473 z celkového počtu miest. „Ide o lôžka slúžiace jednak pre našich študentov, ale aj pre študentov študujúcich v rámci študijného programu Erasmus,“ uviedol riaditeľ Študentských domovov PU František Martinka. V tomto školskom roku stúpla cena ubytovania, čo okrem rekonštrukcie súvisí aj s nárastom cien energií. Pôvodné ceny z 40 – 50 eur mesačne stúpli v nezrekonštruovaných izbách o sedem a v zrekonštruovaných o 15 eur.

Obnova internátov prebiehala v dvoch etapách. Prvá v roku 2018 sa týkala prevažne Študentského domova (ŠD) na ulici 17. novembra 11 (tzv. Nový internát). „V prvej etape sme obnovili osem poschodí bloku A, celkovo 128 izieb a osem kuchyniek. Rekonštrukcia bola zameraná na obnovu sociálnych zariadení, inžinierskych sietí a celkové skvalitnenie bývania,“ priblížila kvestorka PU Mária Nováková. Čiastočne sa prvé etapa dotkla aj ŠD na ulici 17 novembra 13, tzv. Starého internátu. Obnovili 12 izieb, vymenili interiérové vybavenie, podlahy, sociálne zariadenia, elektroinštaláciu a internát vymaľovali.

Druhú, rozsiahlejšiu etapu, spustili v júni minulého roka a prebiehala do októbra. V rámci nej na tzv. Novom internáte obnovili zvyšných 128 izieb a osem kuchyniek v bloku B. Podobný charakter mala rekonštrukcia aj na tzv. Starom internáte. Okrem toho došlo k zrušeniu spoločných spŕch, všetky bunky dostali vlastné sociálne zariadenia a z bývalých spoločných sociálnych zariadení vzniklo po rekonštrukcii šesť dvojlôžkových izieb. Celkovo bolo tak na tzv. starom internáte zrekonštruovaných 263 izieb. Zároveň vďaka projektu zo štrukturálnych fondov v celkovej výške viac ako 980-tisíc eur zrekonštruovali exteriér internátu. Išlo o zateplenie budovy, výmenu okien, sanáciu balkónov, repasáciu zábradlí a výmenu klampiarskych prvkov.

Univerzita plánuje pokračovať v rekonštrukcii zvyšných dvoch internátov na Námestí Mládeže a Exnárovej ulici. „Vzhľadom na to, že takáto finančné injekcia zo strany vlády už zrejme tak skoro nebude a exteriéry sa nedajú rekonštruovať zo štrukturálnych fondov ale z vlastných prostriedkov univerzity, tak, ako sme svojho času rekonštruovali tri poschodia tzv. Nového internátu, tak tieto dva internáty budeme rekonštruovať postupne v priebehu dvoch – troch rokov,“ uviedol rektor Kónya. V prípade úspešných procesov verejného obstarávania pritom plánuje univerzita už toto leto začať s rekonštrukciami interiérových priestorov v internáte na Námestí mládeže. Okrem toho univerzita podala projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti pre tento internát, ako aj tzv. Nový internát. „V obidvoch prípadoch ide o projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Projekty riešia zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmenu otvorových konštrukcií, svietidiel, ako aj rekonštrukciu kotolne,“ uzavrel prorektor pre stratégiu a marketing PU Peter Adamišin.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj