Košice, 11. máj 2018 (HSP/Foto:DKÚ Košickej eparchie)
 
Mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli privítalo v dňoch 9. – 10. mája účastníkov metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho družstvá, ktoré sa na eparchiálnych kolách umiestnili na prvých troch miestach.

Na snímke účastníci súťaže

Prvý deň sa začal modlitbou svätej liturgie, ktorú slávili riaditeľ katechetického úradu Prešovskej archieparchie otec Peter Cap a riaditeľ katechetického úradu Košickej eparchie otec Ján Ducár. Večer sa niesol v znamení vzájomného zoznámenia sa, zábavy a scénok, v ktorých sa jednotlivé súťažné družstva predstavili.
Samotná súťaž z biblických vedomostí prebiehala v nasledujúci deň, kedy si súťažné družstva zmerali sily v piatich súťažných kolách, ktoré rozhodli o poradí finalistov Biblickej súťaže. Záver metropolitného kola patril spoločnej modlitbe svätej liturgie, ktorú slávil humenský vikár otec Martin Zlacký. Svojou prítomnosťou i slovom obohatil účastníkov súťaže. Vo svojej homílii v tento deň, kedy sa slávil sviatok Nanebovstúpenia Pána, pripomenul, že pri udalostiach sviatkov Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Svätého Ducha Kristus odkryl svojim apoštolom poznanie o Bohu, tak aj prostredníctvom tejto súťaže mohli spoznať a odkryť Božie slovo.
 
A. kategória BS (1. – 2. roč. ZŠ):
1.     miesto: ZŠ s MŠ Čirč
2.     miesto: ZŠ Milpoš
3.     miesto: CSŠ Bardejov
4.     miesto: CSŠ Sečovce
5.     miesto: ZŠ Vinné
6.     miesto: Gréckokatolícka farnosť Trebišov
 
B. kategória BS (3. – 4. roč. ZŠ):
1.     miesto: Farnosť Okružná
2.     miesto: ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
3.     miesto: Gréckokatolícka farnosť Hrabské
4.     miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
5.     miesto: ZŠ Komenského Trebišov
6.     miesto: Gréckokatolícka farnosť Sobrance
Redakciu informoval o. Jaroslav Girovský, poverený pre kontakt s masmédiami Košickej eparchie
 
Príspevok Prešovská metropolia spoznala víťazov Biblickej súťaže zobrazený najskôr Hlavné správy.