Moslimovia v šoku: Mladé ženy na VIDEU pohoršili mravnú políciu, dostanú krutý trest

Súd uviedol, že krok úradov bol síce zásahom do slobody vyznania, ale tento zásah bol podľa neho v súlade so švajčiarskymi zákonmi a mal legitímny cieľ: umožniť týmto dievčatám, aby sa zúčastnili všetkých školských aktivít a plne sa integrovali do spoločnosti.

„Škola zaujíma v procese sociálnej integrácie významné miesto, predovšetkým pre žiakov zahraničného pôvodu,“ uviedol súd v tlačovom vyhlásení. Záujem na tom, aby sa dievčatá začlenili do spoločnosti a prispôsobili miestnym zvyklostiam, prevážil podľa neho nad prianím rodičov, aby sa dievčatá zmiešaných kurzov nezúčastnili.

Súd tiež uviedol, že úrady ponúkli žalobcom veľmi flexibilné opatrenia na zníženie dopadu účasti detí na zmiešaných plaveckých kurzoch na náboženskom presvedčení rodičov, ako je napríklad umožnenie ich dcéram nosiť burkiny.

Burkiny – celotelové plavky Prelomový verdikt súdu v

Prípad dali na štrasburský súd dvaja švajčiarski občania tureckého pôvodu, ktorým za neúčasť ich dcér na kurzoch švajčiarske úrady udelili pokutu. Rodičia sa najprv obrátili na miestny súd, ktorý dal v roku 2011 za pravdu úradom, rovnako ako súd vyššej inštancie o rok neskôr. Na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý je inštitúciou Rady Európy, sa dvojica obrátila v roku 2012.