Niekedy nezáleží na veľkosti, ale na schopnosti nachádzať sa v správnom čase na správnom mieste. Presvedčili sa o tom výskumníci z ďalekej Brazílie, keď pri prechádzke narazili na zdanlivo obyčajný kameň. Zvedavosť im nedovolila ísť ďalej, a tak kameň prevrátili a našli pod ním čosi, čo sa vraj v divokej prírode podarilo zachytiť vôbec prvýkrát. Pod kameňom sa totiž skrývala veľká tarantula, ktorej spoločnosť robil mŕtvy had. Aby sme to uviedli na správnu mieru, tarantuly sa zvyčajne neživia živočíchmi ako hady a zatiaľ bola táto činnosť pozorovaná iba u tarantúl v zajatí, takže brazílski výskumníci nemohli veriť vlastným očiam. Tarantula sa pritom pustila do takmer polmetrového hada, čiže živočícha niekoľkokrát väčšieho ako bola ona sama a dôvodom tohto nezvyčajného útoku bola zrejme nešťastná trasa, ktorú si had zvolil. Keď sa zastavil pri kameni, asi vôbec netušil, že sa za ním skrýva aj pavúk schopný využiť príležitosť a pochutnať si na novej dobrote. Tarantuly pritom svoju korisť najskôr usmrtia a potom vďaka vypusteným látkam premenia vnútornosti tela koristi na tekutinu, aby ju potom mohli vypiť.