Bratislava 9. mája 2019 (HSP/Foto:Facebook)

Hlavné správy pripravili politický formát ku eurovoľbám. Počas nasledujúcich troch týždňov vám prinesieme odpovede kandidátov na otázky od Hlavných správ

Na snímke Peter Puškár (SĽS Andreja Hlinku)

Ako by ste zhodnotili päťročnú činnosť dosluhujúceho európskeho parlamentu: uveďte jedno rozhodnutie, s ktorým plne súhlasíte a jedno, ktoré kategoricky odmietate

 

Peter Puškár (SĽS Andreja Hlinku)

Negatívne vnímam pro-migračné rozhodnutia. Na podporu legálnej migrácie pôjde 10 miliárd eur – ide o nedávno založený Európsky fond pre azyl a migráciu. Naopak, len 250 miliónov ročne ide na Frontex – európsku agentúru pohraničnej a pobrežnej stráže, – čo je žalostne málo na ochranu euro-hraníc.

Za pozitívne považujem rozhodnutia v oblasti boja proti kontaminácii sveta plastovými odpadmi. Taktiež pozitívne vnímam, že konečne sa zrušila dvojitá kvalita potravín.

 

Vlado Bálint

Vladimír Bálint (NAJ – Nezávislosť a Jednota)

Nemôžem sa stotožniť a súhlasiť napríklad s protirečivým rozhodnutím EP z roku 2016, keď sa začalo konanie voči Maďarsku pre to, že krajina odmietla prijímať migrantov. Kroky, ktoré prijalo Maďarsko, vzorovo potvrdzujú primárny a logický záujem krajiny ochraňovať občanov a priestor definovaný štátnou hranicou. Maďarsko konalo prezieravo. Vedome si chráni svoju územnú celistvosť a vlastnú kultúru, poučené neblahým vývojom napríklad vo Francúzsku či Švédsku. S tým úzko súvisí aj pripravovaný návrh na bezkontaktné čipy, ktorých použitie je veľmi sporné a ktoré podľa mnohých výrazne zdeterminujú pojem nielen osobnej slobody… Na druhej strane schvaľujem a súhlasím s rozhodnutím EP zdaňovať veľké svetové firmy, ako sú Facebook či Google. V podstate neodvádzajú žiadne dane v EÚ a vznikajúce precedensy sú kontraproduktívne…

Alojz Hančin (Priama demokracia – PD)

Na snímke Alojz Hančin (Priama demokracia – PD)

Som rád, že si Európa zachovala Schengenský priestor s voľným pohybom osôb a tovaru, súhlasím s pružnými rokovaniami a rozhodnutiami okolo brexitu.

S čím nesúhlasím je fakt, že Europarlament rozhoduje bez negociácie, ale aj predchádzajúcej komunikácie s eurovoličmi, neberie do úvahy prieskum verejnej mienky a na národnej úrovni už vôbec nie. Preto jeho niektoré rozhodnutia sa nám javia udivujúce, v zmysle slovenského dovetku „čo si Talian?“

Otília Hamacková (Priama demokracia – PD)

Na snímke Otília Hamacková (Priama demokracia – PD)

Všetko, čím sa ľudia pokúšajú o zmenu zákonov prírody, prináša katastrofy. Napriek tejto historickej skúsenosti to človek skúša zas a zas! Prečo? Pre peniaze! Vrátiť sa na správnu cestu, znamená postaviť sa proti mocným. Svet vždy riadili a aj riadia ľudia. Niektorí podľa zákonov, iní nie! Vo svete treba nastoliť rovnováhu. Aby čokoľvek správne fungovalo, musí mať silné základy. Tie EÚ Parlament má! Najväčšou chybou v jeho činnosti bol súhlas s migráciou z Afriky, či Ázie ( utečenecká kríza ). Neprispôsobiví migranti nebudú prijímať našu pohostinnosť s pokorou, neprijmú našu kultúru, priepastne rozdielne sú i ich zákony. Najväčším problémom by bolo zosúladiť ich právo s naším. Európska majorita musí rozmýšľať o tom, či ešte disponuje pudom sebazáchovy!

Ďakujem kandidátom za odpovede.

Marián Rigan

Zdroj