Bratislava 23. marca 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)

Manažéra firmy, ktorý zlyhá, jeho nadriadení odvolajú. Európska únia v boji proti neviditeľnému nepriateľovi preukázala fatálnu neschopnosť, keď nedokázala urobiť ani jediné „európske“ opatrenie na pomoc kontinentu a jednotlivým štátom. Vyvodia z toho v Bruseli politické dôsledky a odstúpia?

Ilustračné foto

Rusi posielajú flotilu deviatich lietadiel s lekármi a materiálnou pomocou, Číňania posielajú kvantum materiálu a odborníkov, dokonca aj Kubánci poslali do Talianska lietadlo s expertmi a pomocou. A čo urobila za ten čas bruselská únia a jej predstavitelia?

Je pravda, že ani všetky národné štáty nepostupovali celkom tak, ako bolo treba. Slovensko tiež je možné kritizovať za chýbajúce rúška a testy, hoci stále sme relatívne vzornou krajinou v porovnaní s niektorými inými, kde zareagovali na situáciu omnoho horšie. Kto však ostal celkom v pozícii mŕtveho chrobáka, to je Brusel: hoci sa už od konca roka vedelo o koronavírusovej hrozbe, eurobyrokrati neurobili na ochranu kontinentu vôbec nič, práve tak ako dlhodobo nerobia vôbec nič pre ochranu Európy pred migrantmi, či pred diaľkovým ovládaním zo zámoria.

K podobnému záveru dospel aj nezávislý slovenský europoslanec Miroslav Radačovský, ktorý vyzýva čelných predstaviteľov EÚ a NATO, aby odstúpili, pretože v plnení svojej základnej povinnosti chrániť Európu a jej obyvateľov fatálne zlyhali.

Radačovský na svojom facebooku píše: „Kliknite si, vážení priatelia, na internetovej stránke na ustanovenie Hlavy XIV – Verejné zdravie, článok 168 Zmluvy o fungovaní EÚ (nájdete ho TU) a vyhodnotíte si to sami. Určite dospejete k objektívnemu názoru a k objektívnemu konštatovaniu, že inštitúcie EÚ zlyhali, ba dokonca nesplnili si základné povinnosti, vyplývajúce z dokumentov EÚ.“

V spomínanej Zmluve o fungovaní EÚ (ďalej len Zmluva) sa dočítame, že Únia má okrem iného zabezpečovať vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, vykonávať prevenciu, odstraňovať zdroje nebezpečenstva pre zdravie, čo zahŕňa boj proti najzávažnejším chorobám podporou výskumu ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj zdravotnícke informácie a osvetu, monitorovanie závažných cezhraničných ohrození zdravia, včasné varovanie a boj proti nim.

Únia by podľa Zmluvy mala tiež podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi a koordinovať národné politiky a programy v týchto oblastiach: vydávať usmernenia, stanovovať ukazovatele organizovať výmeny najlepšej praxe a prípravu potrebných prvkov na pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie. Mala by podporovať spoluprácu s tretími krajinami a s príslušnými medzinárodnými zdravotníckymi organizáciami s cieľom riešiť spoločné otázky bezpečnosti.

Únia by podľa Zmluvy mala prijímať motivačné opatrenia určené na ochranu a zlepšenie ľudského zdravia, najmä na boj proti veľkým cezhraničným zdravotným pohromám, ako aj opatrenia týkajúce sa monitorovania závažných cezhraničných ohrození zdravia, včasného varovania v prípade takýchto ohrození a boja proti nim.

Ruku na srdce: máte pocit, že by EÚ čokoľvek z uvedeného robila, čo i len náznakom? Radačovský preto vyzýva predstaviteľov EÚ, aby vyvodili politickú zodpovednosť a zo svojich funkcií odstúpili.

Radačovský podobne vyzýva na odstúpenie aj vedenie NATO, ktoré podľa neho celkom stratilo navigáciu, keďže sa vybralo do boja proti ohrozeniu, v ktorom sa EÚ nachádza, celkom zlým smerom: „Pokiaľ by predstavitelia NATO mali v poriadku navigáciu, tak netiahli by cvičiť v súčasnej ťažkej dobe na východ v tankoch a obrnených transportéroch, ale nabrali by smer na západ, vysadli z tankov, nasadli do vozidiel s červeným krížom a išli by chrániť bezpečnosť ľudí tam, kde sú potrební.“

Celý Radačovského príspevok nájdete tu:

VEDÚCIM PREDSTAVITEĽOM NATO, ČELNÝM PREDSTAVITEĽOM EÚ, NIEKTORÝM POLITIKOM A POLITOLÓGOM ZLYHALA NAVIGÁCIA – …

Uverejnil používateľ JUDr. Miroslav Radačovský, nezávislý poslanec EP Sobota 21. marca 2020

Nie, naozaj nemožno viniť EÚ ani NATO z toho, že sa na svete zjavil koronavírus, ktorý sa šíri všetkými smermi. Ale na druhej strane, nebyť reakcie národných štátov, ktoré samotné začali viac či menej zavčasu prijímať viac či menej adekvátne opatrenia na riešenie situácie, tak by Európa ostala voči nákaze celkom bezmocná a neakcieschopná, keďže tí, ktorí mali ako prví konať, bruselskí eurobyrokrati, si ani neráčili všimnúť, že tu je príležitosť konečne raz preukázať nejaké opodstatnenie svojej existencie.

A tak je naozaj namieste otázka: načo sú nám centrálne inštitúcie v tejto podobe? Majú nás chrániť, ale ony nielen že nijako nepomáhajú, ale namiesto toho dokonca svojou hlúpou, bezradnou a nezodpovednou politikou priamo prispievajú k tomu, aby sa situácia ešte zhoršovala.

Ivan Lehotský

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj