Košice 11. marca 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetta Macejková a sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky Jana Baricová sa dnes v Benátkach zúčastnili na 110. plenárnom zasadnutí Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátskej komisie).

Na snímke predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková

Súčasťou uvedeného plenárneho zasadnutia v bode 16 programu bolo preskúmanie a schválenie návrhu stanoviska CDL(2017)004 k otázkam týkajúcim sa menovania sudcov ústavného súdu, ktorý bol vypracovaný na základe komentárov Christopha Grabenwartera, Michaela Freda, Bena Vermeulena a Richarda  Claytona.

Christoph Grabenwarter, Michael Fredo, Ben Vermeulen a Richard  Clayton  vypracovali aj stanovisko CLD-AD(2014)015 k procesu vymenovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré bolo prijaté na 99. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie v roku 2014  (stanovisko z r. 2014). Benátska komisia od roku 2014 systematicky sleduje aktuálne dianie na Ústavnom súde Slovenskej republiky v súvislosti s menovaním sudcov.

Už 7. novembra 2016 sa na pozvanie slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka predseda Benátskej komisie Gianni Buquicchio sprevádzaný Schnutzom Dürrom stretol s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom a s predsedníčkou Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivettou Macejkovou, aby prediskutovali problém menovania sudcov ústavného súdu. Počas návštevy prezident Kiska oznámil, že požiada Benátsku komisiu o stanovisko, ak sa v dohľadnej dobe problém menovania sudcov ústavného súdu nevyrieši.

V nadväznosti na už uvedené stretnutie prezident Slovenskej republiky 8. decembra 2016 požiadal Benátsku komisiu o odpovede na otázky súvisiace s menovaním sudcov ústavného súdu (sp. zn. 4101-2016-KPSR).

Delegácia Benátskej komisie zložená z Richarda Claytona a Christopha Grabenwartera sprevádzaná Schnutzom Dürrom  sa 31. januára 2017 stretla vo veci týkajúcej sa menovania sudcov ústavného súdu s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, predsedníčkou Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivettou Macejkovou, predsedom Národnej rady Slovenskej republiky Andrejom Dankom, predsedom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Róbertom Madejom a s právnym poradcom premiéra Eduardom Bárányom.

Dnes (10. marca 2017) bol návrh stanoviska CDL(2017)004 k otázkam týkajúcim sa menovania sudcov ústavného súdu prijatý na 110. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie.

Okrem iného z uvedeného  stanoviska Benátskej komisie vyplýva:

  1. Benátska komisia zdôrazňuje, že nepretržité fungovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky ako konečného arbitra v ústavnoprávnych otázkach je mimoriadne dôležité pre demokraciu, ochranu ľudských práv a právny štát. Nevymenovanie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je veľmi znepokojivým problémom.
  2. Benátska komisia konštatuje, že Ústavný súd Slovenskej republiky s konečnou platnosťou rozhoduje o tom, či štátne orgány konali v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky je zároveň orgánom, ktorý dáva konečné rozhodnutia vo veciach Ústavy Slovenskej republiky, dokonca aj v ústavných sporoch s prezidentom.
  3. V súčasnosti prebieha konanie pred I. senátom (I. ÚS) Ústavného súdu Slovenskej republiky o sťažnostiach 5 nevymenovaných kandidátov. Rozhodnutie v tejto veci bude mimoriadne dôležitým riešením problému menovania. Ak sa I. senát Ústavného súdu Slovenskej republiky (I. ÚS) zamýšľa odchýliť od rozhodnutia iných senátov, mal by postupovať podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (zjednotenie právnych názorov).
  4. Benátska komisia považuje súčasnú situáciu za patovú, ktorá vyžaduje okamžité riešenie. Odporúčania Benátskej komisie by nemali byť prekážkou okamžitého riešenia situácie.

Celé stanovisko Benátskej komisie bude uverejnené na stránke Benátskej komisie v priebehu nasledujúcich dní.

Stanovisko Benátskej komisie nemá záväzný charakter, ale keďže je vyslovením názorov, pripomienok, resp. návrhov nezávislých expertov, odborníkov na ústavné a medzinárodné právo medzinárodne uznávanej inštitúcie, je všeobecne rešpektované.

Redakciu informoval Tlačový a informačný odbor, Ústavný súd Slovenskej republiky.