Poznaň 19. februára 2020 (HSP/TK KBS/RV/Foto:Wikipedia)

Arcibiskup Poznane Mons. Stanisław Gądecki, ktorý je v súčasnosti i predsedom Poľskej biskupskej konferencie vyjadril dôraznú výhradu voči rozhodnutiu Komunálnej rady mesta Poznaň zavádzať do mestskej legislatívy opatrenia pod rúškom rodovej rovnosti, ktoré v skutočnosti obsahujú ideológiu gender

Arcibiskup Poznane upozornil na ideológiu v nariadení mesta

Opatrenie zdôvodnené aplikovaním Európskej charty rovnosti a parity žien a mužov bolo Komunálnou radou Poznane schválené 11. februára po živej diskusii. Vo svojom vyhlásení zo 14. februára poznanský arcibiskup Mons. Gądecki upozorňuje, že spomínaná charta rovnosti vypracovaná Radou obcí a regiónov Európy, vydaná v roku 2006 s cieľom povzbudiť miestne a regionálne orgány v Európe, aby sa zaviazali k rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí a v boji proti stereotypom o mužských a ženských úlohách, propaguje genderovú ideológiu, ktorú pápež František definoval ako jedno zo ziel modernej spoločnosti.

„Slová ako rodina, rovnosť a tolerancia nadobúdajú nový ideologický význam, spochybňujú základnú úlohu rodiny v spoločnosti a nesprávne zasahujú do oblasti sexuality a ľudského rozvoja“, zdôrazňuje vyhlásenie poznanského arcibiskupa. Hoci uznáva ako „chvályhodný“ zámer charty riešiť otázku nerovnosti medzi mužmi a ženami vo verejnom živote, jeho obavy sa týkajú najmä zásahov do práva rodičov vychovávať deti podľa ich presvedčenia, garantovaného Ústavou.

Viac článkov s náboženskou tématikou nájdete v kategórii Svetonáor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj