Košice 25. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)
 
Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka odmietol vymenovať za riaditeľa Školy úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) Košice učiteľa Zsolta Lukácsa, ktorého navrhla Rada školy na základe výberového konania. “Uvedomujem si, že tento krok vyvoláva rôzne názory, keďže som využil kompetenciu, ktorá mi vyplýva zo zákona, a teda vyjadril som svoj nesúhlas s vymenovaním riaditeľa školy,” uviedol v stredu Trnka. KSK je zriaďovateľom školy.

Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka

Predseda kraja v tejto súvislosti konštatoval, že v predvolebnom programe sľúbil aj rozhýbanie školstva. “Systematicky zmeniť zaužívaný systém v školstve sa však nedá aj bez takýchto opatrení. Situáciu na ŠÚV vnímam komplexne, nakoľko tu existuje viacero interných sporov, vzťahy medzi pedagógmi nie sú dobré. Na upokojenie situácie by preto bolo vhodnejšie, ak by riaditeľ školy vzišiel z iného ako interného prostredia.
Dôvody môjho rozhodnutia však rozhodne nie sú osobné,” informoval Trnka prostredníctvom svojej hovorkyne Anny Činčárovej.
Úrad KSK tak vyhlási nové výberové konanie na obsadenie tohto pracovného miesta. “Môžem ubezpečiť, že sa podrobne oboznámim s materiálmi predkladanými do výberového konania, ako aj zápisnicou tak, aby za riaditeľa školy bola vymenovaná osoba, ktorá spĺňa všetky odborné aj osobné predpoklady. Naším cieľom je predovšetkým rozvoj školstva, obohacovanie pedagogického procesu a jeho kvalita,” uviedol Trnka.
V súvislosti s postupom Trnku vyjadrila na sociálnej sieti absolútne sklamanie a rozhorčenie krajská poslankyňa Lenka Kovačevičová. “Som členkou rady predmetnej školy, kde prebehlo v júni výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa, prebiehalo takmer tri hodiny, traja kandidáti sa predstavili – koncepcie, vízie, smerovanie a tak ďalej. Absolútnym víťazom sa stal človek z prostredia školy, ktorý pôsobí na škole, pozná pomery a jednoducho naozaj bol najlepší, odborne, skúsenosťami a perfektnou prezentáciou, ku ktorej nepotreboval lajstrá či čítať z dokumentov, proste odborne ‘namakaný’ človek…,” uviedla. Pokiaľ si dobre pamätá, Lukács dostal 12 z 13 hlasov členov rady.
Podľa Trnkovho písomného stanoviska pre Radu školy “uchádzačom predložená koncepcia rozvoja školy nedostatočným spôsobom reflektuje na ďalší rozvoj školy v súvislosti s jej súčasným postavením a s perspektívou ďalšieho rozvoja vo všetkých oblastiach s prihliadnutím na vývoj spoločnosti, a to predovšetkým v oblasti školstva”.
 
Príspevok Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka nevymenuje za riaditeľa ŠÚV kandidáta Rady školy zobrazený najskôr Hlavné správy.