Predseda KBS u prezidenta: Vnímajte potreby, radosti a trápenia rodín

Bratislava 12. januára 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Marko Erd)

Prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok 11. januára 2018, prijal predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností. V Prezidentskom paláci v Bratislave sa na tradičnom novoročnom stretnutí zúčastnili aj predstavitelia Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Prinášame plné znenie príhovoru bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského, predsedu Konferencie biskupov Slovenska.
Na snímke bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský

Vážený pán prezident, vážený pán minister, vážení predstavitelia cirkví a náboženských spoločností na Slovensku.
Keď vám, pán prezident, na začiatku nového roka prichádzame popriať Božie požehnanie, dovoľte mi prosím, aby som vás uistil aj o našich modlitbách.
Aj dnes prosíme všemohúceho Boha za vás i za vašich blízkych. Taktiež za váš úrad a za všetkých spolupracovníkov, ktorí vám pomáhajú v jeho vykonávaní.
Vyprosujeme vám zdravie, silu a múdrosť v rozhodovaní i konaní. Príjmite prosím aj moje poďakovanie za všetko, čo robíte pre dobro Slovenska a pre jeho obyvateľov.
Prednedávnom sme oslávili 25 rokov samostatnosti a teraz s nádejou hľadíme do budúcnosti. V tejto atmosfére ste na Nový rok zdôraznili, že občanom našej krajiny nepristane bojovať proti tomu čo nenávidia alebo čoho sa obávajú. Oveľa lepšie je pre nich chrániť a rozvíjať to, čo pokladajú za vzácne.
Dovoľte mi zaželať vám pán prezident, aby ste si tento pohľad uchovali, aby ste napriek všetkému v ňom pokračovali.
Atmosféra našej spoločnosti je bohužiaľ plná konfliktov a sporov a súperení. A naše médiá ich radi živia a vyhrocujú. Je ťažké odolať pokušeniu nevracať údery. Je ťažké neoplácať vybitý zub dvoma vybitými.
Ale aj keď je to v spoločenskom a v politickom živote náročné, najvyšší predstavitelia našej krajiny, ktorí sú v centre pozornosti všetkých občanov, berú na svoje plecia bremeno dvíhania kultúry ľudských vzťahov. Vzájomným rešpektom, úctou i odpúšťaním. A práve v tom sa prejavuje ich veľkosť. Nie v porážke, v premožení druhého, ale schopnosti spolu výjsť aj napriek rozdielnym názorom.
Ak dnes stále viacerí interpretujú láskavosť a dobrotu ako slabosť, o to vzácnejšie je nepoddať sa a snažiť sa o lásku namiesto nenávisti. O skutočnú odvahu namiesto strachu, najmä strachu z priznania vlastnej slabosti a nedokonalosti.
Nenenechať sa zatiahnuť do špirály boja, hnevu a rozhorčenia. To je výzva. Namiesto toho v pozitívnom zmysle chrániť a rozvíjať to, čo je nám vzácne.
Ako dobre viete, pán prezident, za mimoriadnu vzácnu pokladáme rodinu. V nej je nádej a v nej je aj budúcnosť našej krajiny. Veľmi nám záleží na tom, aby sa rodina mohla pozitívne rozvíjať. A veľmi vás prosíme, aby sme dokázali spolupracovať na jej podpore. Rodina nás učí ovládať egoizmus a rešpektovať sa, ba dokonca milovať druhého človeka. Ťažko si želať lepšie východisko pre fungovanie spoločnosti.
Prajem vám, pán prezident, aby slovenské rodiny mali vzácne miesto vo vašom srdci. Aby ste zostali vnímaví pre ich potreby, pre ich radosti i trápenia. Aby ste vždy nachádzali silu trpezlivo ich prijímať a počúvať a tiež silu stáť na čele, na čele snáh o ochranu a podporu rodín – v tak spoločenskej, ako aj v politickej oblasti.
Želám všetko najlepšie samozrejme predovšetkým vašej rodine, všetkým vaším deťom, vrátane najmladšieho syna Martina, a vyprosujem Božie požehnanie pre každého z nich, ako aj pre vašu zodpovednú prácu na čele našej krajiny.

ZDROJ >>

Komentujte :)