Bratislava 28. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Predčasný starobný dôchodok na konci minulého roka dostávalo 13,2 tisíca penzistov. Na celkovom počte starobných dôchodcov sa podieľali iba 1,2 percentami. „Z toho väčší podiel tvorili poberatelia predčasného starobného dôchodku medzi mužmi (1,8 %) než medzi ženami (0,8 %),“ informoval v tlačovej správe hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder

Ilustračné foto

Najviac poberateľov predčasného starobného dôchodku bolo v Nitrianskom samosprávnom kraji (2 191), najmenej v Bratislavskom samosprávnom kraji (1 291).

Priemerný mesačný predčasný starobný dôchodok mužov je vyšší ako u žien. Na konci vlaňajška sa predčasný starobný dôchodok mužov (tzv. sólo dôchodky) pohyboval okolo priemernej sumy 462,92 eura mesačne, u žien to bolo v priemere o 76,78 eur menej, teda 386,14 eura mesačne. Priemerná výška predčasného starobného dôchodku bez ohľadu na pohlavie poberateľa pritom predstavovala 433,13 eura.

V januári tohto roka dostala Sociálna poisťovňa ďalších 1 838 žiadostí o predčasný starobný dôchodok, čo je 19,5 % zo všetkých došlých žiadosti o niektorú z dôchodkových dávok. „Najviac ľudí sa do predčasného dôchodku rozhodlo odísť v Banskobystrickom samosprávnom kraji (289), najmenej v Bratislavskom samosprávnom kraji (144),“ dodal hovorca Sociálnej poisťovne.

Nárok na predčasný starobný dôchodok má žiadateľ o penziu vtedy, ak získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Predčasná starobná penzia tak musí byť v súčasnosti vyššia ako 252,30 eura mesačne. Za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi o predčasnú penziu chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku, sa suma riadneho starobného dôchodku zníži o 0,5 %. Za 365 dní tak suma starobného dôchodku klesne o 6,5 %.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj