Tento pes je hrdina! Doberman Iron vypátral vodiča, ktorý nereagoval na výzvy polície a pred mužmi zákona unikal. Dokonalému čuchu psieho pátrača sa neskryl ani v lese.