Banská Bystrica 11. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V utorok 10. apríla 2018, uplynulo desať rokov od úmrtia bývalého banskobystrického pomocného biskupa Mons. Petra Dubovského. Banskobystrická diecéza v spolupráci s Trnavským arcibiskupstvom a Rehoľou Jezuitov na Slovensku pripravuje spomienkovú svätú omšu v Katedrále sv. Jána krstiteľa, kde je Mons. Peter Dubovský, SJ pochovaný. Svätá omša sa uskutoční v sobotu 14. apríla 2018 o 10:00 h v Trnave.

Pred 10 rokmi zomrel bývalý banskobystrický pomocný biskup Peter Dubovský

Peter Dubovský sa narodil 28.6.1921 v Rakoviciach, okr. Piešťany. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, meštiansku školu vo Vrbovom, r. 1935 začal študovať na gymnáziu v Trnave, pokračoval v Ružomberku a zmaturoval r. 1944 na gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a r. 1947 začal študovať teológiu a filozofiu na vysokej škole v Brne. Za kňaza ho tajne vysvätili r. 1950, biskupskú vysviacku prijal r. 1961 tiež tajne z rúk Dominika Kaľatu.. r. 1950 ho internovali v koncentračnom tábore v Podolínci, odtiaľ ho povolali na základnú vojenskú službu a ako vojak pracoval v tzv. PTP. V roku 1962 ho v procese s príslušníkmi reholí odsúdili a väznili do r. 1967. V r. 1969 prešiel do pastorácie. R. 1991 ho vymenovali za pomocného biskupa a r. 1993 za generálneho vikára Banskobystrickej diecézy. V r. 1991-1999 zastával funkciu predsedu Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Pedagogicky pôsobil na teologickej fakulte Trnavskej univerzity a na Teologickom inštitúte v Banskej Bystrici –  Badíne. Zomrel 10. 4. 2008 v Ivanke pri Bratislave.
(Zdroj: www.kbs.sk)
 
Príspevok Pred 10 rokmi zomrel bývalý banskobystrický pomocný biskup Peter Dubovský zobrazený najskôr Hlavné správy.