Slovensko 7. marca 2017 (HSP/Foto: TASR – Andrej Galica)

Štátna spoločnosť Slovenská pošta vyžaduje od prijímateľov balíkov nielen preukázanie totožnosti, ale jej kuriéri si zaznamenajú aj číslo ich občianskeho preukazu. Súkromní doručovatelia tento osobný údaj nevyžadujú. Obdobný prípad nastal aj pri klientoch prepravných spoločností. Pri preprave vlakom už bola požiadavka čísla občianskeho preukazu odstránená. Dočkajú sa jej aj zákazníci Slovenskej pošty?

Ilustračné foto
FOTO TASR – Andrej Galica

Železničná spoločnosť Slovensko ešte pred niekoľkými dňami vyžadovala od zákazníkov pri kúpe cestovného lístka cez internet aj číslo občianskeho preukazu. Dnes je už situácia iná. ZSSK už tento osobný údaj nepotrebuje.

O zmene prvotne informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom vysvetlil, že vedenie spoločnosti požiadal, aby tento nepotrebný a zbytočný údaj prestali vyžadovať.

Avšak číslo občianskeho preukazu vyžaduje od adresátov aj Slovenská pošta. Príjemca balíka totiž musí doručovateľovi pri prevzatí zásielky poskytnúť tento osobný údaj. Opýtali sme sa preto vicepremiéra či bude apelovať na vedenie Slovenekj pošty, aby tento krok zrušilo rovnako ako učinili ZSSK.

Janka Burdová, riaditeľka Komunikačného odboru podpredsedu vlády, nám uviedla, že „Slovenská pošta si žiadosti o preukazovanie totožnosti adresáta alebo oprávneného prijímateľa pri dodaní zapísanej zásielky resp. vyplatení poukázanej platby  uplatňuje na základe Zákona o poštových službách“.

Zároveň však dodalal, že “Úrad podpredsedu vlády  SR pre investície a informatizáciu bude pokračovať v iniciatívach na informatizáciu spoločnosti v prospech občanov.”

Zaznamenávanie čísla občianskeho preukazu

Slovenská pošta požiadavku čísla občianskeho preukazu zdôvodnila jednoznačnou identifikáciou adresáta. Jej hovorkyňa Martina Macková nám uviedla: „Slovenská pošta vyžaduje preukázanie totožnosti adresáta, resp. oprávneného prijímateľa, pri dodaní zapísanej zásielky z dôvodu jednoznačnej identifikácie adresáta, resp. oprávneného prijímateľa. To znamená, že balík vydá Slovenská pošta adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi až po preukázaní totožnosti.“

Dodala tiež, že „Slovenská pošta si právo na preukazovanie totožnosti adresáta alebo oprávneného prijímateľa pri dodaní zapísanej zásielky, resp. vyplatení poukázanej platby, uplatňuje na základe Zákona o poštových službách (§32).“ Paragraf 32 hovorí, že Poštový podnik má právo požadovať od adresáta „preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o dodanie zapísanej poštovej zásielky alebo o vyplatenie poukázanej platby.“

Z uvedeného teda vyplýva, že Slovenská pošta má právo zaznamenať si číslo občianskeho preukazu, avšak tento postup by nemusela uplatňovať rovnako, ako to robia súkromní doručovatelia. Súkromné spoločnosti si totiž pri doručení balíka, ktorý nie je určený výhradne do rúk adresáta, nezaznamenávajú číslo občianskeho preukazu prijímateľa.

Martina Klimová z DHL Express Slovensko nám ozrejmila, že „v niektorých prípadoch si kuriér musí overiť totožnosť, hlavne v prípadoch, keď sa jedna o súkromnú osobu, avšak v žiadnom prípade si nežiada číslo občianskeho preukazu od zákazníka.“

Číslo občianskeho preukazu si nezaznamenávajú ani spoločnosť DPD či Slovak Parcel Service – UPS. Na zákazníckej linke oboch firiem nám uviedli, že kuriér si totožnosť adresáta môže overiť, ale číslo občianskeho preukazu si nezapisuje.

Rovnaký postup uplatňuje aj bardejovská spoločnosť Kuriérske služby. „Kuriéri prepravnej spoločnosti, s ktorou spolupracujeme, nežiadajú od príjemcu číslo občianskeho preukazu pri doručovaní zásielky,“ vysvetlili.

Spoločnosť DeliBarry, ktorá na Slovensku tiež doručuje zásielky, ale vlastnou kuriérskou službou nedisponuje, uviedla, že „v prípade slovenských prepravcov vo všeobecnosti nie je povinnosť vyžadovať číslo dokladu a kuriér by ho teda požadovať nemal. Avšak kuriér tak môže urobiť na základe vlastného uváženia, nie je však k tomuto úkonu povinný. Potreba preukázanie totožnosti je iba v prípadoch doručovania do vlastných rúk. Túto službu však spoločnosť DeliBarry v túto chvíľu prostredníctvom prepravcov na Slovensku neposkytuje.“

 

Štátny podnik verzus súkromné spoločnosti

Prípad zaznamenania čísla občianskeho preukazu Slovenskou poštou je teda podobným prípadom ako pri Železničnej spoločnosti Slovensko. Pre porovnanie, ani súkromný prepravca Regio Jet nevyžaduje od svojich klientov číslo občianskeho preukazu.

Z poskytnutých stanovísk teda vyplýva, že Slovenská pošta pri zaznamenávaní čísla občianskeho preukazu síce postupuje v medziach zákona, avšak svojim krokom byrokratizuje postupy. Preukazuje to najmä prax súkromných doručovateľov.

Dočkajú sa teda aj zákazníci Slovenskej pošty odstránenia zbytočnej byrokracie? Možno po tom, ak si niektorí z politikov alebo členov vlády osobne prevezmú od kuriérov Slovenskej pošty balíky rovnako, ako tomu bolo v prípade podpresedu vlády Pellegriniho pri kúpe cestovného lístka.